Suoraan sisältöön

Huoneiston korjaushankkeet

På svenska

Rakennuksen omistaja hakee tai valtuuttaa hakemaan tarvittavat luvat 

Asuinhuoneiston muutoksista vastaa ja lupaa hakee rakennuksen omistaja. Rakennusvalvonnan suuntaan lupa-asiaa voi hoitaa taho, jolla on taloyhtiön puolesta oikeus hakea lupaa tai valtakirja asian hoitamiseen. Asunto-osakeyhtiön valtakirja on pyydettävä taloyhtiön nimenkirjoitusoikeutetulta edustajalta, esimerkiksi isännöitsijältä. Muutoshankkeista pitää neuvotella etukäteen taloyhtiön kanssa.   
  

Hankkeeseen tarvitaan suunnittelija

Luvanvaraiseen hankkeeseen tulee palkata pätevät suunnittelijat, jotka laativat rakennuslupapiirustukset ja muut tarvittavat suunnitelmat. Lausuntomenettelyssäkin tarvitaan piirustukset. Luvanvaraisuuden ratkaisee rakennusvalvonta. 
 

Lupa haetaan Lupapisteessä

Jos tarvitset rakennusvalvonnan luvan, se haetaan Lupapiste-palvelussa. 

Pätevä suunnittelija osaa hankekohtaisesti arvioida tarvittavat lupahakemusasiakirjat. Myös hankkeen sivuilla Lupapisteessä on tieto, mitä piirustuksia ja selvityksiä yleensä tarvitaan vastaavan hakemuksen liitteeksi. Ennakkoneuvotteluissa voi ilmetä myös muita selvitystarpeita. Ketterän palvelun lupien hakemusasiakirjat selviävät täältä ja ennakkoneuvotteluissa. 
  06.12.2019 04:53