Suoraan sisältöön

Rakennusten energiatehokkuus

På svenska

Hyvin suunniteltu talo ottaa huomioon energiatehokkuuden. Energiatehokkaat ratkaisut saattavat maksaa hankintavaiheessa hiukan enemmän, mutta ne säästävät käytön aikana sekä rahaa että ympäristöä.

Rakennuksia koskevat energiatehokkuuteen liittyvät lait ja määräykset. Ennakkosuunnittelun aikana määritellään rakennus- tai korjaushankkeen tavoitteet. Suunnitteluvaihe on tärkeä, sillä silloin lyödään lukkoon rakennuskustannusten lisäksi myös suurin osa käytönaikaisesta energiankulutuksesta. Energiatehokkuuteen vaikuttavat esimerkiksi rakennuksen koko ja muoto, lämmöneristys, ilmanpitävyys, lämmitysjärjestelmä ja sähköä säästävät ratkaisut. Myös korjaushankkeissa riittävän pitkä tarkasteluaika mahdollistaa taloudellisesti järkevän päätöksenteon.

Rakennuksen käyttövaiheessa lopulliseen energiankulutukseen vaikuttavat oleellisesti myös kulutustottumukset, tilojen muunneltavuus sekä talon helppokäyttöisyys ja huollettavuus.

Tavoitteena energiatehokkaampi tulevaisuus

Tavoitteena on, että vuoden 2021 alusta kaikki uudisrakennukset ovat lähes nollaenergiataloja, jotka tarvitsevat hyvin vähän lämmitystä ja tuottavat osan tarvitsemastaan energiasta itse. Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Se tarkoittaa, että kaupunkialueella tuotettuja kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään ainakin 80 % vuodesta 1990. Kaupunki tukee taloyhtiöitä energiaremonteissa ilmaisella neuvontapalvelulla, joka on suunnattu kerrostaloyhtiöille.25.02.2021 17:57

Energiaselvitys- ja todistus

Energiaselvitys ja energiatodistus ovat olennainen osa rakennusten energiatehokuuden selvittämistä.

Lue lisää

Uusiutuvan energiankäytön luvanvaraisuus

Aurinkokeräimen asentamiseen ei aina tarvita toimenpidelupaa, asennus on kuitenkin tehtävä huolella.

Lue lisää

Energianeuvonta

Rakennusvalvonta opastaa lupavaiheessa uudis- ja korjaushankkeiden energiatehokkuuden parantamisessa ja energiaselvityksen laatimisessa.

Lue lisää

Rakennusten energiamääräykset

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) on määritelty rakentamisen edellytykset, tekniset vaatimukset ja rakentamisen lupamenettely.

Lue lisää

Uudisrakentamisen energiatehokkuus

Uuden rakennuksen hyvä energiatehokkuus on ennen kaikkea omistajan ja tulevan käyttäjän etu.

Lue lisää

Korjausrakentamisen energiatehokkuus

Korjausrakentamista koskevat energiamääräykset koskevat luvanvaraisia toimenpiteitä, käyttötarkoituksen muuttamista tai teknisten järjestelmien korjaamista.

Lue lisää