Suoraan sisältöön

Linjasaneeraus eli putkiremontti

På svenska

Useiden 1950–60-luvuilla (jopa 70-luvulla) rakennettujen rakennusten tekniset järjestelmät eli talotekniikka tarvitsee korjaamista, täydentämistä tai jopa uusimista.

Vesi- ja viemäriputkistoille on syytä tehdä kuntotutkimus, ennen kuin niiden korjaamisesta päätetään. Päätöstä ei kannata tehdä liian aikaisin tai pitkittää niin, että joudutaan turvautumaan useisiin kalliisiin ja käyttökatkoksia aiheuttaviin hätäkorjauksiin.

Putkiston remontille tulee hakea rakennuslupa rakennusvalvonnasta. Linjasaneerausluvat  haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.  

Työmaaorganisaatio kutsuu viranomaisvalvojan järjestämäänsä aloituskokoukseen ja loppukatselmukseen. Lisäksi työmaan edistymistä seurataan pistokoeluonteisesti seurantakatselmuksissa. Työmaan vastuuhenkilöt kuittaavat työvaihetarkastukset tarkastusasiakirjaan rakennustyön laadun varmistamiseksi.

Jos korjattavassa rakennuksessa asutaan, asukkaiden turvallisuus tulee varmistaa. Huoneiden suojaaminen pölyltä ja tavaroiden väliaikainen varastointi kirjataan erilliseen suunnitelmaan. Turvallinen poistuminen porrashuoneiden kautta pitää varmistaa mahdollisen tulipalon varalta. Porrashuoneisiin ei saa varastoida rakennustarvikkeita. 

Väliaikaisjärjestelyistä ja aikatauluista tiedottaminen on tärkeää, jotta asukkaat voivat suunnitella mahdollista väliaikaisasumista eniten häiriötä aiheuttavien purku- yms. työvaiheiden ajaksi. Asukkaille on myös ajoissa tiedotettava tulevista perusparannushankkeista, jotta myös märkätilojen peruskorjaukset voidaan ajoittaa samaan ajankohtaan putkistojen uusimisen kanssa.

Perinteisin menetelmin suoritetussa putkiremontissa uusitaan myös märkätilojen vesieristeet, jolloin tilojen laatutaso varmistetaan kerralla kuntoon useaksi vuodeksi.  Myös esimerkiksi sähköteknisten nousujen (sähkönousut, ATK-, puhelin- ja antennijärjestelmät) tarvitsema tila kannattaa huomioida vesi- ja viemärinousukuiluja suunniteltaessa.06.12.2019 04:55