Lisää tietoa uudis- ja korjausrakentajalle

Uudisrakentamishankkeille on tyypillistä niiden ainutkertaisuus ja jatkuvassa muutoksessa oleva tekninen ja juridinen toimintaympäristö. Uudisrakentamiseen kohdistuu alati lisääntyviä vaatimuksia erityisesti energiatehokkuuden lisäämiseksi.

Kaupunki helpottaa osaltaan suunnittelijoiden ja rakentajien työtä laatimalla tarvittavia ohjeita ja tulkintoja, joiden avulla hankkeet saavuttavat myös säädöksissä ja määräyksissä annetut tavoitteet. Kaupunki tuottaa myös alueellisia rakentamistapa- ja lähiympäristön suunnitteluohjeita suunnittelijoita auttamaan. Rakennusvalvonnan uutiskirje tarttuu ajankohtaisiin ja uusiin teemoihin asiakkaiden näkökulmasta.

Rakennusvalvonta aloittaa luvanvaraisten hankkeiden ohjaamisen ennakkosuunnitteluvaiheessa. Ennakkoneuvotteluissa varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja se, että hanke on asemakaavan, säädösten ja hyvän rakentamistavan mukainen. Lue ennakkoneuvotteluista tarkemmin Luvan hakeminen -sivulta. 

Lupaa tarvitsemattomat hankkeet 

Rakentamisesta pieni osa voidaan toteuttaa ilman rakennus- tai toimenpidelupaa. Tällöinkin noudatetaan aina asemakaavan määräyksiä, rakennusjärjestystä ja kyseiseen rakentamiseen liittyviä säännöksiä. Ilman lupamenettelyä toteutettavat toimenpiteet löytyvät rakennusvalvonnan ohjeesta Toimenpidelupa.JAA
23.05.2017 15:38