Suoraan sisältöön

Katumaan vuokraus ja aitaaminen

På svenska / In English

Alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikkö vuokraa maata ja myöntää lupia ensisijaisesti yleisen alueen – kadun, torin ja puiston –  väliaikaiseen käyttöön työmaan tarpeeseen. Myös maanalaiset rakenteet, jotka ulottuvat katujen, torien tai puistojen alle, vaativat luvan.   

Alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikkö voi perustellusta syystä peruuttaa käyttöoikeuden, rajoittaa käyttöoikeutta tai muuttaa käyttöoikeuden ehtoja. 
 

Tilapäiset työmaarakennukset 

Tilapäisiä työmaarakennuksia voi sijoittaa sellaiselle katu- tai muulle yleiselle alueelle, jolle alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikkö on myöntänyt käyttöoikeuden. 
 

Kaivaminen yleisellä, katu- ja liikennealueella 

Kaivaminen ja louhiminen kaupungin hallitsemalla katu- tai muulla yleisellä alueella edellyttää maanomistajan suostumusta. Helsingin kaupungilla suostumuksen antamisesta päättää alueidenkäyttö ja -valvonta yksikkö. Meluilmoitus tehdään tarvittaessa ympäristöpalveluille. 
 

Pysyvän rakenteen sijoittaminen katualueen alle  

Kaupungin yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohjeet kertovat, kuinka menetellään, kun rakennuskohteen rakenteet ulottuvat kadun tai puiston alle. Ohjeet myös linjaavat, mitä pitää huomioida tällaisten rakenteiden suunnittelussa.

Puisto- ja katumaan alle ulottuville rakenteille tulee aina hakea sijoituslupa alueidenkäyttö ja -valvonta -yksiköstä. Jo hankkeen suunnittelun alkaessa tulee olla yhteydessä alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön asiantuntijoihin.06.12.2019 04:49