Suoraan sisältöön

Jätehuolto, pöly, melu ja vesi

På svenska

Tälle sivulle on koottu tietoa ympäristön huomioimisesta rakennustyömaalla.

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on määräyksiä mm. pöly- ja meluhaittojen torjunnasta, kemikaalien varastoinnista, jätteiden käsittelystä sekä tiedottamisesta.
Ympäristönsuojelumääräykset | Helsingin kaupunki

Ympäristöministeriön ohjeessa (YM5/601/2015) rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta annetaan lisätietoja ja -esimerkkejä rakennustyön haittojen välttämiseksi mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä.
Siirry ohjeeseen.

Kun klikkaat alla olevia otsikkoja, saat tietoa otsikon aiheesta. Voit myös avata kaiken tekstin näkyviin Näytä kaikki-painikkeesta.

Näytä kaikki - Sulje kaikki

Turvallinen ja häiriötön työmaa

Pöly ja melu

Rakennus- ja purkujäte

Kaivantovedet ja ylijäämämaa06.12.2019 04:48