Tietoa työmaavaiheeseen

Rakennushankkeen alullepanija vastaa koko rakennushankkeen toteutuksesta ja laadusta. Myös rakennustyön jokapäiväinen valvonta kuuluu hankkeeseen ryhtyneelle.

Rakennusvalvonnan keskeinen tehtävä on valvoa, että rakennushankkeeseen ryhtynyt täyttää edellä esitetyn huolehtimisvelvollisuutensa. Käytännössä rakennusvalvonta hyväksyy vastaavat työnjohtajat, tarkistaa suunnittelijoiden kelpoisuudet ja katselmoi työmailla.

Viranomainen katselmoi työmaalla pistokoeluontoisesti  ja seuraa, että rakentaminen suoritetaan säännösten ja luvan ehtojen mukaisesti. Katselmuksissa seurataan, että työ etenee suunnitelmien mukaisesti, talot rakennetaan turvallisiksi ja terveellisiksi ja että yleinen etu toteutuu myös rakennusvaiheessa. Loppukatselmuksessa rakennus hyväksytään käyttöön.

Kaupungin rakennusvirasto, ympäristökeskus ja kiinteistövirasto tuottavat työmaalle palveluita ja luvittavat sen toimintoja. Yhteisenä tavoitteena on työmaan turvallinen, häiritsemätön ja sujuva toiminta. Muut keskeiset yhteystyötahot selviävät Työmaiden luvat, ilmoitukset ja sopimukset -taulukosta.

Suunnittelijan tehtävä on suunnitella kohde, joka täyttää määräykset. Vastaavat työnjohtajat tarkastavat, että rakennus toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyneen organisaation tulee myös varmistaa rakennusmateriaalien kelpoisuus ja oikea asentaminen. 
 

Yhteistyö työmaan ja rakennusvalvonnan välillä on tärkeää 

Rakennusvalvonnan kontaktihenkilö on rakennusvaiheen aikana alueen tarkastusinsinööri tai rakennusmestari. Rakennus- ja talotekniikan erityissuunnitelmien toimittamiseen varataan aika puhelimitse numerosta 09 3102 6300.JAA
31.03.2017 13:54