Suoraan sisältöön

Pientalorakentaminen pääkaupunkiseudulla

Seminaari rakennusalan ammattilaisille

Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat järjestivät seminaarin pientalorakentamisen ammattilaisille keskiviikkona 19.11.2014. Tapahtuman tarjosi tietoa pääkaupunkiseudun viranomaisvaatimuksista pientalorakentamisen toimialalla työskenteleville.

Katso esitykset videolta

Tilaisuuden avaus, virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen, Helsingin rakennusvalvonta


Tulevaisuuden pientaloalueet pääkaupunkiseudulla, lupapäällikkö Ilkka Rekonen, Vantaan rakennusvalvonta ((Esitysaineisto)


 

 

Kaupunkikuva ja suunnittelijoiden kelpoisuus, yliarkkitehti Henna Helander, Helsingin rakennusvalvonta (Esitysaineisto)

 

Pientalon arkkitehtisuunnittelun erityispiirteet pääkaupunkiseudulla, lupa-arkkitehti Sofia Amberla, Espoon rakennusvalvonta (Esitysaineisto)

 

Pientaloteollisuuden näkökulma, johtaja Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry (Esitysaineisto)

 

Kommenttipuheenvuoro, toimitusjohtaja Mikko Juva, Pientalorakentamisen kehittämiskeskus (Esitysaineisto)


 

Pientalohankkeen ennakoiva lupakäsittely, yksikön päällikkö Juha Veijalainen, Helsingin rakennusvalvonta (Esitysaineisto)

  • rakennusoikeus/kerrosalat/rakennelmat
  • naapureiden kuuleminen


Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt, yksikön päällikkö Risto Levanto, Helsingin rakennusvalvonta (Esitysaineisto)

  • erityissuunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuudet
  • rakennustuotteiden kelpoisuus ja CE-merkintä
  • PKS-rava-kortit


Ajankohtaista pientalon rakentamisen juridiikasta, rakennuslakimies Annamari Laakkonen, Vantaan rakennusvalvonta  (Esitysaineisto)

  • tontin hallinnanjako
  • rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus verohallinnolle24.02.2021 14:37