Luvan hakeminen

Rakennusluvan hakeminen aloitetaan ennakkoneuvottelulla 

Kun rakennushankkeen käynnistämiseen liittyvät selvitykset on tehty, järjestetään ennakkoneuvottelu alueen lupakäsittelijän kanssa. Tässä vaiheessa rakennuttaja on jo valinnut hankkeelle pääsuunnittelijan, joka varaa rakennusvalvonnasta ajan ennakkoneuvotteluun. Aika ennakkoneuvotteluun varataan alueen lupasihteeriltä. 

Ennakkoneuvottelussa rakennusvalvonta arvioi jo ennen varsinaista lupakäsittelyä hankkeen vaativuuden ja esitettyjen suunnittelijoiden kelpoisuudet. Ennakkoneuvottelussa lupakäsittelijä käy yhdessä pääsuunnittelijan ja rakennuttajan kanssa läpi luvan myöntämisen kannalta keskeiset asiat. 

Tarvittaessa järjestetään myös teknillinen ennakkoneuvottelu, jossa käsitellään tarkemmin rakenteisiin, talotekniikkaan tai energiatehokkuuteen liittyviä kysymyksiä. Vaativammissa hankkeissa tarvitaan mahdollisesti myös kaupunkikuva- tai teknillisen neuvottelukunnan kannanottoa. 

Lupahakemukseen liitettävät asiakirjat ja suunnitelmat on tärkeää valmistella huolellisesti. Kun ennakkoneuvotteluissa sovitut ja muut tarvittavat suunnitelmat liiteasiakirjoineen ovat valmiit, pääsuunnittelija jättää lupahakemuksen sähköisessä Lupapiste-palvelussa.JAA
09.05.2017 09:27