Suoraan sisältöön

Asuntopalvelut

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 1691
Toimipiste kartalla

Korkotukilainat ja korjausrakentamisen avustukset

Lyhytaikainen korkotukilaina vuokratalojen rakentamiseen

Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus: toimitetaan suoraan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ilmoittanut lyhytaikaiset korkotukilainat vuokratalojen rakentamiseen haettaviksi. 

Hakuohje »


Valtion investointiavustusten ja korkotukilainojen haku

Hakuaika: Jatkuva haku
Hakemus: jätetään Helsingissä kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön

Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi vuosittain myönnettävät investointiavustukset ja saman hankkeen korkotukilainat ovat nyt haettavana.  Takauslainoille tarkoitetun käynnistysavustuksen hakuaika ilmoitetaan erikseen. Muilla korkotuki- ja takauslainoilla ja näihin liittyvillä avustuksilla on jatkuva haku.

ARAn sivuilta lisätietoja


Erityisryhmien investointiavustus

Hakuaika: Jatkuva haku 
Hakemus: jätetään Helsingissä kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.

Hankkeella on oltava kunnan puolto. Sen lisäksi tarvitaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen sitova lausunto, jos on kyse hankkeesta, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon.

Hakemukset jätetään kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön ARAn edellyttämää kaupungin lausuntoa varten. Yksikön päällikön annettua lausuntonsa hakemuksesta, ne toimitetaan ARAn käsittelyyn.

ARAn hakuohje


Vuokra- ja asumisoikeustalojen korkotukilainat rakentamiseen ja perusparantamiseen

Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus: jätetään Helsingissä kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön

Vuokra- ja asumisoikeustalojen korkotukilainojen hyväksymisestä päättää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). 

Hakemukset jätetään kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön ARAn edellyttämää kaupungin lausuntoa varten. Yksikön päällikön annettua lausuntonsa hakemuksesta, ne toimitetaan ARAn käsittelyyn. Vuokra- ja asumisoikeustalojen korkotukilainoja voi hakea ympäri vuoden.

ARAn tukien hakuohjeet

Lisätietoa hakumenettelyistä »


Korkotuki vuokra-asunnon tai vuokratalon hankintaan

Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus: jätetään Helsingissä kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön

Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan.


Takauslainat vuokrataloille

Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus: jätetään Helsingissä  kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön

Takauslainoilla voidaan rakentaa tavallisia vuokrataloja, mutta ei erityisryhmille tarkoitettuja taloja. Valtio vastaa luottolaitokselle, vakuutusyhtiölle, eläkelaitokselle tai kunnalle sellaisista niiden myöntämistä lainoista, jotka käytetään vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen.

Hakemukset jätetään kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön ARAn edellyttämää kaupungin lausuntoa varten. Jos suunnitelmat ja kustannukset ovat hyväksyttävällä tasolla, ARA antaa takauslainapäätöksen ilman ehdollista varausta ja hyväksyy samalla suunnitelmat ja kustannukset.

ARAn tukien hakuohjeet


Takauslaina asunto-osakeyhtiöiden perusparantamiseen

Hakuaika: jatkuva
Hakemus: lähetetään ARAan

Valtio vastaa luottolaitokselle, vakuutusyhtiölle, eläkelaitokselle ja kunnalle (lainanmyöntäjä) lainoista, jotka käytetään asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitetun asunto-osakeyhtiön omistaman ja hallitseman rakennuksen tai sen osan perusparantamiseen. ARA voi hyväksyä asunto-osakeyhtiöille myönnettävän lainan takauslainaksi. Hyväksymisen edellytyksenä on, että lainansaajalla arvioidaan olevan riittävät edellytykset takauslainan takaisin maksamiseen. Takauslainaa haettaessa ARA selvittää hankkeiden taloudelliset riskit, yhtiöiden maksukyvyn ja tarkastaa, että perusparannukset olisivat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia sekä taloudellisesti perusteltuja.

Takauslainan määrä on enintään 70 % kohteeseen sisältyvien asuntojen ja niihin liittyvien asumista välittömästi palvelevien tilojen kohtuullisista perusparannuskustannuksista.

ARAn tukien hakuohjeet


Käynnistysavustus vuokra-asuntolainoille

Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus: jätetään ARAan

Käynnistysavustusta voi saada, kun rakennetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/200) mukaisia vuokra-asuntoja muille kuin erityisryhmille valtion ja Helsingin seudun kuntien aiesopimukseen sitoutuneissa kunnissa. Avustus voi kohdistua sellaisessa kohteessa olevaan asuntoon, jota koskevat rakennussuunnitelmat ja -kustannukset on hyväksytty aikaisintaan 1.4.2013. Avustuksen suuruus on 10 000 euroa asuntoa kohden.


Käynnistysavustus takauslainoille (uusi tuki)

Hakuaika: erikseen ilmoitettavat hakuajat
Hakemus: jätetään Helsingissä kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön

Käynnistysavustusta voi saada, kun rakennetaan vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtion takauksesta annetun lain (856/2008) mukaisille ns. 20 vuoden takauslainoille pääkaupunkiseudulla. Käynnistysavustuksen suuruus on 5 000 euroa asuntoa kohden.


Lisätietoja korkotuki- ja takauslainoista

ARA julkaisee vuosittain ARAn tuet -lainoitusoppaan, jossa on tärkeää tietoa omistus- ja vuokra-asuntojen hankintaan, rakentamiseen ja peruskorjaukseen annettavista lainoista, korkotuista ja avustuksista. Opas löytyy ARAn sivuilta.

Ympäristöministeriö ylläpitää arava- ja korkotukilainojen sekä muiden valtion tukimuotojen tuotekortteja, joissa on tarkemmin käyty läpi eri tukimuodot, myöntämismenettely ja ehdot.

Lisätietoja löydät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sivuilta sekä asuntopalvelut-yksiköstä puhelimitse (09) 310 34174 Veikko Hentilä tai sähköpostitse asuntoas@hel.fi.

Hakemusten jättäminen:

Hakemukset jätetään kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön ARAn edellyttämää kaupungin lausuntoa varten.

Hakemukset lähetetään sähköpostiin asuntoas@hel.fi (suositeltava tapa) tai osoitteeseen PL 58231, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.


Hissiavustus

Helsingin kaupungin hissiavustusmääräraha vuodelle 2021 on käytetty, joten uusia hissiavustuksia ei voida myöntää. Kaupungin talousarvioehdotuksessa vuodelle 2022 on kirjattu, että hissiavustuksesta luovutaan. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta joulukuussa.

Kaupunginhallitus päätti 21.6.2021 uusista hissiavustuksen myöntämisperiaatteista. Helsingin kaupungin hissiavustukset kohdennetaan ensisijaisesti kaupunkiuudistusalueille (Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä) ja kalleusalueelle 4 (lisätietoa kalleusalueista Asuminen Helsingissä -sivustolta).

Helsingin kaupungin hissiavustusta myönnetään jälkiasennushissin rakentamiseen olemassa olevaan, hissittömään asuinkerrostaloon. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on hyväksynyt jälkiasennushissin rakentamisen hankintakustannukset ja myöntänyt hankkeelle hissiavustuksen. Hissiavustusta ei myönnetä kohteisiin, joissa myymälä-, liike- tai toimitiloja tms. muutetaan asuinkäyttöön (ns. käyttötarkoituksen muutos).

ARA myöntää hissiavustusta enintään 45 prosenttia hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Helsingin kaupunki myöntää lisäksi avustusta 10 prosenttia, joten yhteensä avustusta voi saada enintään 55 prosenttia.

Kaupungin hissiavustuksen hakuaika on jatkuva. Kaupungin hissiavustusta voidaan hakea sen jälkeen, kun ARA on myöntänyt hankkeelle hissiavustuksen. Kaupungin hissiavustus myönnetään erillisen hakemuksen perusteella siten, että kaupunkiuudistusalueiden ja kalleusalueen 4 hissiavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ns. jatkuvalla periaatteella.

Muut hissiavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä kahdesti vuodessa: puolet hissiavustusmäärärahasta käytetään 31.5. mennessä jätetyille hissiavustushakemuksille ja jäljelle jäänyt avustusmäärärahaosa käytetään 30.10. mennessä jätetyille hissiavustushakemuksille. Mikäli avustusmäärärahaa on tämän jälkeen käyttämättä, hissiavustuspäätöksiä tehdään myös 30.10. jälkeen jätetyille hissiavustushakemuksille. Hissiavustushakemukset, joille ei riitä avustusmäärärahaa ko. vuonna, siirretään käsiteltäväksi seuraavalle vuodelle.

Hissiavustuksen hakeminen:

Avustusta haetaan erillisellä hissiavustushakemus-lomakkeella. Lomake ja ARAn hissiavustuspäätös toimitetaan Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön sähköpostiin asuntoas@hel.fi, kun ARA on myöntänyt hankkeelle hissiavustuspäätöksen.

Hissiavustushakemus (docx)

Hissiavustuksen maksaminen:

Kaupungin hissiavustus maksetaan yhdessä erässä hankkeen valmistuttua, kun lopullisista hankintakustannuksista on annettu erillinen selvitys.

Kaupungin hissiavustus voidaan määrätä palautettavaksi, jos avustuksen saaja on salannut tai antanut harhaanjohtavia tietoja, joilla on ollut vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai avustus on käytetty muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on myönnetty.

Lisätietoa hissiavustuksista:

Puh. 09 310 34172 Jouni Grön tai asuntoas@hel.fi

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Hissiprojekti


Valtion korjausavustukset

Valtion varoista myönnetään korjausavustuksia iäkkäille ja vammaisille henkilöille sekä asuinrakennuksen omistaville yhteisöille.

Korjausavustukset myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Lisätietoa korjausavustuksista ja niiden hakemisesta löytyy ARAn verkkosivuilta www.ara.fi.16.11.2021 08:53