Suoraan sisältöön

Asuntopalvelut

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 1691
Toimipiste kartalla

Korkotukilainat ja korjausrakentamisen avustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää valtion tukia ja avustuksia yhteisöasiakkaille ja korjausavustuksia henkilöasiakkaille.

ARA julkaisee vuosittain ARAn tuet -lainoitusoppaan, jossa on tärkeää tietoa omistus- ja vuokra-asuntojen hankintaan, rakentamiseen ja peruskorjaukseen annettavista lainoista, korkotuista ja avustuksista. Opas löytyy ARAn sivuilta.

Kunnan lausunto

Osaan hakemuksista on kunnan annettava lausunto. Ilman kunnan puoltavaa lausuntoa hanke ei voi saada ehdollista varausta ARAlta. Lausunnossa on otettava kantaa hankkeen soveltuvuuteen kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen.

ARAn edellyttämää kaupungin lausuntoa varten hakemukset jätetään kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön Hakemukset lähetetään sähköpostiin asuntoas@hel.fi 

Lisätietoja kunnan lausunnoista puh. (09) 310 34174 Veikko Hentilä tai sähköpostitse asuntoas@hel.fi.Lyhytaikainen korkotukilaina vuokratalojen rakentamiseen

Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus: toimitetaan suoraan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ilmoittanut lyhytaikaiset korkotukilainat vuokratalojen rakentamiseen haettaviksi. 

Hakuohje »


Erityisryhmien investointiavustus

Hakuaika: määräaikainen haku 30.4.2022 saakka
Hakemus: lähetetään ARAn kirjaamoon viimeistään 30.4.2022
Kunnan puolto: hakemus jätetään Helsingissä kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön 15.4.2022 mennessä.

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.

Hankkeella on oltava kunnan puolto. Sen lisäksi tarvitaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen sitova lausunto, jos on kyse hankkeesta, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon.

Hakemukset jätetään kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön ARAn edellyttämää kaupungin lausuntoa varten. Yksikön päällikön annettua lausuntonsa hakemuksesta, ne toimitetaan ARAn käsittelyyn.

ARAn hakuohje


Vuokra- ja asumisoikeustalojen korkotukilainat rakentamiseen

Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus: jätetään Helsingissä kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön

Vuokra- ja asumisoikeustalojen korkotukilainojen hyväksymisestä päättää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). 

Hakemukset jätetään kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön ARAn edellyttämää kaupungin lausuntoa varten. Yksikön päällikön annettua lausuntonsa hakemuksesta, ne toimitetaan ARAn käsittelyyn. Vuokra- ja asumisoikeustalojen korkotukilainoja rakentamiseen voi hakea ympäri vuoden.

ARAn tukien hakuohjeet

Lisätietoa hakumenettelyistä »


Vuokra- ja asumisoikeustalojen korkotukilainat perusparantamiseen

Hakuaika: 
Vuokratalot: jatkuva haku
Asumisoikeustalot: ilmoitetaan myöhemmin

Hakemus: jätetään Helsingissä kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön

Vuokra- ja asumisoikeustalojen korkotukilainojen hyväksymisestä päättää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). 

Hakemukset jätetään kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön  ARAn edellyttämää kaupungin lausuntoa varten. Yksikön päällikön annettua lausuntonsa hakemuksesta, ne toimitetaan ARAn käsittelyyn.

ARAn tukien hakuohjeet

Lisätietoa hakumenettelyistä »Korkotuki vuokra-asunnon tai vuokratalon hankintaan

Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus: jätetään Helsingissä kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön

Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan.


Takauslainat vuokrataloille

Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus: jätetään Helsingissä  kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön

Takauslainoilla voidaan rakentaa tavallisia vuokrataloja, mutta ei erityisryhmille tarkoitettuja taloja. Valtio vastaa luottolaitokselle, vakuutusyhtiölle, eläkelaitokselle tai kunnalle sellaisista niiden myöntämistä lainoista, jotka käytetään vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen.

Hakemukset jätetään kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön ARAn edellyttämää kaupungin lausuntoa varten. Jos suunnitelmat ja kustannukset ovat hyväksyttävällä tasolla, ARA antaa takauslainapäätöksen ilman ehdollista varausta ja hyväksyy samalla suunnitelmat ja kustannukset.

ARAn tukien hakuohjeet


Takauslaina asunto-osakeyhtiöiden perusparantamiseen

Hakuaika: jatkuva
Hakemus: lähetetään ARAan

Valtio vastaa luottolaitokselle, vakuutusyhtiölle, eläkelaitokselle ja kunnalle (lainanmyöntäjä) lainoista, jotka käytetään asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitetun asunto-osakeyhtiön omistaman ja hallitseman rakennuksen tai sen osan perusparantamiseen. ARA voi hyväksyä asunto-osakeyhtiöille myönnettävän lainan takauslainaksi. Hyväksymisen edellytyksenä on, että lainansaajalla arvioidaan olevan riittävät edellytykset takauslainan takaisin maksamiseen. Takauslainaa haettaessa ARA selvittää hankkeiden taloudelliset riskit, yhtiöiden maksukyvyn ja tarkastaa, että perusparannukset olisivat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia sekä taloudellisesti perusteltuja.

Takauslainan määrä on enintään 70 % kohteeseen sisältyvien asuntojen ja niihin liittyvien asumista välittömästi palvelevien tilojen kohtuullisista perusparannuskustannuksista.

ARAn tukien hakuohjeet


Käynnistysavustus vuokra-asuntolainoille

Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus: jätetään ARAan

Käynnistysavustusta voi saada, kun rakennetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/200) mukaisia vuokra-asuntoja muille kuin erityisryhmille valtion ja Helsingin seudun kuntien aiesopimukseen sitoutuneissa kunnissa. Avustus voi kohdistua sellaisessa kohteessa olevaan asuntoon, jota koskevat rakennussuunnitelmat ja -kustannukset on hyväksytty aikaisintaan 1.4.2013. Avustuksen suuruus on 10 000 euroa asuntoa kohden.Hissiavustus

Helsingin kaupunki ei enää myönnä uusia hissiavustuksia.

Kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2021 vuoden 2022 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että kaupunki lopettaa hissiavustusten myöntämisen.

Hankkeet, joille on jo päätetty myöntää hissiavustus, saavat avustuksen yhdessä erässä hankkeen valmistuttua, kun lopullisista kustannuksista on annettu erillinen selvitys.

Kaupungin hissiavustus voidaan määrätä palautettavaksi, jos avustuksen saaja on salannut tai antanut harhaanjohtavia tietoja, joilla on ollut vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai avustus on käytetty muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on myönnetty.

ARA myöntää hissiavustusta enintään 45 prosenttia hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Lisätietoa hissiavustuksista:

Puh. 09 310 34172 Jouni Grön tai asuntoas@hel.fi

Neuvontaa taloyhtiöille hissien hankkimiseen liittyvissä asioissa Hissiprojekti

Lisätietoja ARAn hissiavustuksesta:    Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskusValtion korjausavustukset

Valtion varoista myönnetään korjausavustuksia iäkkäille ja vammaisille henkilöille sekä asuinrakennuksen omistaville yhteisöille.

Korjausavustukset myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Lisätietoa korjausavustuksista ja niiden hakemisesta löytyy ARAn verkkosivuilta www.ara.fi.04.02.2022 13:59