Suoraan sisältöön

Asuntopalvelut

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 1691
Toimipiste kartalla

Korkotukilainat ja korjausrakentamisen avustukset

Lyhytaikainen korkotukilaina vuokratalojen rakentamiseen

Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus: toimitetaan suoraan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ilmoittanut lyhytaikaiset korkotukilainat vuokratalojen rakentamiseen haettaviksi. 

Hakuohje »


Valtion investointiavustusten ja korkotukilainojen haku

Hakuaika: Jatkuva haku
Hakemus: jätetään Helsingissä kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön

Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi vuosittain myönnettävät investointiavustukset ja saman hankkeen korkotukilainat ovat nyt haettavana.  Takauslainoille tarkoitetun käynnistysavustuksen hakuaika ilmoitetaan erikseen. Muilla korkotuki- ja takauslainoilla ja näihin liittyvillä avustuksilla on jatkuva haku.

ARAn sivuilta lisätietoja


Erityisryhmien investointiavustus

Hakuaika: Jatkuva haku 
Hakemus: jätetään Helsingissä kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.

Hankkeella on oltava kunnan puolto. Sen lisäksi tarvitaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen sitova lausunto, jos on kyse hankkeesta, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon.

Hakemukset jätetään kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön ARAn edellyttämää kaupungin lausuntoa varten. Yksikön päällikön annettua lausuntonsa hakemuksesta, ne toimitetaan ARAn käsittelyyn.

ARAn hakuohje


Vuokra- ja asumisoikeustalojen korkotukilainat rakentamiseen ja perusparantamiseen

Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus: jätetään Helsingissä kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön

Vuokra- ja asumisoikeustalojen korkotukilainojen hyväksymisestä päättää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). 

Hakemukset jätetään kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön ARAn edellyttämää kaupungin lausuntoa varten. Yksikön päällikön annettua lausuntonsa hakemuksesta, ne toimitetaan ARAn käsittelyyn. Vuokra- ja asumisoikeustalojen korkotukilainoja voi hakea ympäri vuoden.

ARAn tukien hakuohjeet

Lisätietoa hakumenettelyistä »


Korkotuki vuokra-asunnon tai vuokratalon hankintaan

Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus: jätetään Helsingissä kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön

Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan.


Takauslainat vuokrataloille

Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus: jätetään Helsingissä  kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön

Takauslainoilla voidaan rakentaa tavallisia vuokrataloja, mutta ei erityisryhmille tarkoitettuja taloja. Valtio vastaa luottolaitokselle, vakuutusyhtiölle, eläkelaitokselle tai kunnalle sellaisista niiden myöntämistä lainoista, jotka käytetään vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen.

Hakemukset jätetään kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön ARAn edellyttämää kaupungin lausuntoa varten. Jos suunnitelmat ja kustannukset ovat hyväksyttävällä tasolla, ARA antaa takauslainapäätöksen ilman ehdollista varausta ja hyväksyy samalla suunnitelmat ja kustannukset.

ARAn tukien hakuohjeet


Takauslaina asunto-osakeyhtiöiden perusparantamiseen

Hakuaika: jatkuva
Hakemus: lähetetään ARAan

Valtio vastaa luottolaitokselle, vakuutusyhtiölle, eläkelaitokselle ja kunnalle (lainanmyöntäjä) lainoista, jotka käytetään asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitetun asunto-osakeyhtiön omistaman ja hallitseman rakennuksen tai sen osan perusparantamiseen. ARA voi hyväksyä asunto-osakeyhtiöille myönnettävän lainan takauslainaksi. Hyväksymisen edellytyksenä on, että lainansaajalla arvioidaan olevan riittävät edellytykset takauslainan takaisin maksamiseen. Takauslainaa haettaessa ARA selvittää hankkeiden taloudelliset riskit, yhtiöiden maksukyvyn ja tarkastaa, että perusparannukset olisivat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia sekä taloudellisesti perusteltuja.

Takauslainan määrä on enintään 70 % kohteeseen sisältyvien asuntojen ja niihin liittyvien asumista välittömästi palvelevien tilojen kohtuullisista perusparannuskustannuksista.

ARAn tukien hakuohjeet


Käynnistysavustus vuokra-asuntolainoille

Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus: jätetään ARAan

Käynnistysavustusta voi saada, kun rakennetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/200) mukaisia vuokra-asuntoja muille kuin erityisryhmille valtion ja Helsingin seudun kuntien aiesopimukseen sitoutuneissa kunnissa. Avustus voi kohdistua sellaisessa kohteessa olevaan asuntoon, jota koskevat rakennussuunnitelmat ja -kustannukset on hyväksytty aikaisintaan 1.4.2013. Avustuksen suuruus on 10 000 euroa asuntoa kohden.


Käynnistysavustus takauslainoille (uusi tuki)

Hakuaika: erikseen ilmoitettavat hakuajat
Hakemus: jätetään Helsingissä kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön

Käynnistysavustusta voi saada, kun rakennetaan vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtion takauksesta annetun lain (856/2008) mukaisille ns. 20 vuoden takauslainoille pääkaupunkiseudulla. Käynnistysavustuksen suuruus on 5 000 euroa asuntoa kohden.Lisätietoja korkotuki- ja takauslainoista:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen verkkosivuilla sekä asuntopalvelu-yksiköstä puhelimitse (09) 310 34174 Veikko Hentilä.

ARA julkaisee vuosittain ARAn tuet -lainoitusoppaan, jossa on tärkeää tietoa omistus- ja vuokra-asuntojen hankintaan, rakentamiseen ja peruskorjaukseen annettavista lainoista, korkotuista ja avustuksista. Opas löytyy ARAn internet-sivuilta.
Ympäristöministeriö ylläpitää arava- ja korkotukilainojen sekä muiden valtion tukimuotojen tuotekortteja, joissa on tarkemmin käyty läpi eri tukimuodot; myöntämismenettely ja ehdot.


Hakemusten jättäminen:

Hakemukset lähetetään Helsingissä kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikön sähköpostiin asuntoas@hel.fi  (suositeltava tapa)
tai osoitteeseen PL 58231, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Hakemukset jätetään kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön ARAn edellyttämää kaupungin lausuntoa varten.

Muut tiedustelut: asuntoas@hel.fi  


Korjausrakentamisen avustukset

Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen.

Vuoden 2017 alusta lähtien korjausavustukset myöntää ARA. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemukset jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Korjausavustuksista vain hissiavustuksen voi hakea Helsingin kaupungilta.


Hissiavustus ja liikuntaesteen poistaminen

(Avustusta voi hakea ympäri vuoden.)

Hissin rakentamiseen

vanhaan asuinkerrostaloon, jossa ei ennestään ole hissiä, myönnetään avustusta 45 % kustannuksista. Avustusta myönnetään myös muuhun toimenpiteeseen, jolla tehdään mahdolliseksi liikuntaesteisen pääsy asuinrakennukseen ja siinä oleviin asunto- ja muihin tiloihin. Hissin parantamista ei avusteta.

Hissirakentamisen edistämiseksi Helsingin kaupungilla on lisäksi oma hissiprojekti. Helsingin kaupungin hissiavustusta myönnetään uuden hissin rakentamiseen vanhaan asuinkerrostaloon. Kymmenen prosentin hissiavustus myönnetään valtion korjausavustuksen lisäksi, jolloin avustuksen kokonaismäärä on 55 % kustannuksista.

Lisätietoa hissiavustuksen hakemisesta

Helsingin kaupungin hissiavustus 
jätetään Helsingissä kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön (PL 58231, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI)

Hakemukset jätetään kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköön ARAn edellyttämää kaupungin lausuntoa varten.

 

Lisätietoa hissiavustuksista: 

Puh. 09 310 34172 Jouni Grön tai asuntoas@hel.fi  

Lisätietoja:

Asuminen rahoitus— ja kehittämiskeskus
Hissiprojekti 26.11.2020 13:51