Korjausrakentaminen ja muutostyöt

Suunnitelmallinen ylläpito ja korjaustoimenpiteet ovat välttämättömiä rakennetun ympäristön teknisen ja toiminnallisen laadun sekä viihtyisän kaupunkikuvan säilyttämiseksi. Rakennus kuluu käytössä. Korjaus yleensä parantaa rakennuksen laatua, esimerkiksi viihtyisyys voi lisääntyä ja energiankäyttö tehostua.

Monelta ongelmalta säästyy, kun hanke valmistellaan huolellisesti ja projektinjohdossa, suunnittelussa sekä toteutuksessa käytetään alusta alkaen asiantuntijoiden apua. Rakentamisen ja rakennuksen käyttämisen kustannuksista suurin osa kiinnittyy jo hankesuunnittelun aikana. 
 

Ennen hankkeeseen ryhtymistä 

Ennen etenemistä korjauksen ja muutoksen suunnittelutyöhön tulisi selvittää hankkeen luvanvaraisuus ja ainakin seuraavat neljä kokonaisuutta:

  1. Asemakaavanmukaisuus ja rakennukseen kohdentuvat suojeluvelvoitteet. Mitä asemakaava määrää hankkeeseen liittyen? Asemakaavanmukaisuus on suunnittelun lähtökohta. Historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa ei saa turmella. Korjausrakentamisessa tuleekin huomioida rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet.
  2. Tekniset selvitykset. Hankkeeseen vaikuttavat lähtökohdat tulee selvittää. Teknisistä lähtökohdista saa tietoa kuntotutkimuksen ja muiden asiantuntijaselvityksien avulla. Rakennuksen piirustukset saa sähköisestä Arska-palvelusta tai rakennusvalvonnan arkistosta. Mahdolliset haitallisia aineita (asbesti, kreosootti ym.) sisältävät rakenteet tulee kartoittaa asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi, samoin kuin mahdollinen maaperän pilaantuneisuus.
  3. Energiatehokkuuden parantamismahdollisuudet.  Energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuus tulee aina tutkia luvanvaraisessa korjaushankkeessa. Lupahakemukseen liitettävän energiaselvityslomakkeen saa pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen verkkosivuilta osoitteesta www.pksrava.fi.
  4. Suunnittelijoiden valinta ja hyväksyttäminen. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tärkeimpiä velvoitteita on huolehtia siitä, että hanketta hoitamaan palkataan riittävän pätevät suunnittelijat. Tarvittaessa rakennusvalvonta arvioi esitettyjen suunnittelijoiden kelpoisuuden.

Luvanvaraisuus tulee selvittää myös ennen huoneiston korjaamista ja muuttamista. Pätevä suunnittelija on perehtynyt luvanvaraisuusrajoihin ja hän osaa auttaa luvanvaraisuustulkinnassa hankkeeseen ryhtyvää. Luvanvaraisuuden selvittämisessä kannattaa käyttää apuna rakennusvalvonnan verkkosivuilta löytyviin ohjeisiin kirjattuja linjauksia luvanvaraisuusrajoista. Tutustu myös seuraaviin sivuihin:

Vaikka lupaa ei tarvita, esimerkiksi ‎Helsingin kaupungin rakennusjärjestys, asemakaava, kyseistä rakentamista koskeva lainsäädäntö ja taloyhtiö antavat tarkkojakin reunaehtoja muutostöihin. 
 

Rakennuksen piirustukset 

Rakennusvalvonnan sähköisestä Arska-palvelusta löytyvät lähes kaikkien helsinkiläisten rakennusten pää- ja työpiirustukset sekä erityissuunnitelmat.  Arska-palvelusta puuttuvia muita lupa-asiakirjoja, piirustuksia ja erityissuunnitelmia voi tutkia rakennusvalvonnan  arkistossa osoitteessa Siltasaarenkatu 13.

Sähkösuunnitelmat ovat rakennuksen haltijan säilytettäviä. Niitä ei saa rakennusvalvonnan arkistosta. 
 

Neuvonta 

Rakennusvalvonnan palvelupiste Tellinki vastaa luvanvaraisuuteen ja hankkeen käynnistämiseen liittyviin kysymyksiin. Siellä voi tutustua rakentamiseen liittyviin oppaisiin ja sieltä saa myös kopioita viraston ohjeista.

Hissihanketta suunnittelevat taloyhtiö voi ottaa hyvissä ajoin yhteyttä kaupungin hissiasiamieheen. Ullakkohankkeiden suunnittelijan apuna toimii rakennusvalvonnan ullakkotiimi.

Ympäristöministeriön Korjaustieto-portaaliin on koottu keskeiset korjauslinkit. Myös ympäristöministeriön ja museoviraston Rakennusperintö-verkkosivuille on koottu tietoa korjaamisesta. Oulun rakennusvalvonta kehittää energiakorjaussivustoa, jossa on käytännönläheistä opastusta energiaremonttiin.JAA
05.05.2017 14:45