Suoraan sisältöön

Yleisten alueiden alle ulottuvat rakenteet 

På svenska

Pysyvän rakenteen sijoittaminen katualueen alle 

Kaupungin Yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohjeet kertovat, kuinka menetellään, kun rakennuskohteen rakenteet ulottuvat kadun tai puiston alle.  Ohjeet myös linjaavat, mitä pitää huomioida tällaisten rakenteiden suunnittelussa.

Puisto- ja katumaan alle ulottuville rakenteille tulee aina hakea sijoituslupa alueidenkäyttö ja -valvonta yksiköstä. Jo hankkeen suunnittelun alkaessa tulee olla yhteydessä alueidenkäyttö ja -valvonta yksikön asiantuntijoihin. Rakennuskohteen rakennuslupa haetaan rakennusvalvonnasta.06.12.2019 04:39