Suoraan sisältöön

Nämä hankkeet voi tehdä ilman rakennusvalvonnan lupaa

På svenska‎

Kaikki muutostyöt eivät vaadi rakennusvalvonnan lupaa. Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, rakentamisessa on noudatettava voimassa olevan lainsäädännön ja asemakaavan määräyksiä. Suojelukohteissa huomioidaan suojelun vaikutus hankkeeseen. 

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys ja taloyhtiö asettavat vaatimuksia tai antavat lisää reunaehtoja muutostöihin ryhtyvälle. Asunto-osakeyhtiölain mukaan myös taloyhtiön tulee hyväksyä suunnitelmat ennen toteutusta. Ota aina ennen hankkeeseen ryhtymistä yhteyttä isännöitsijään. 
 

Et tarvitse lupaa rakennusvalvonnasta:

 1. ‎Huoneiston sisäisiin märkätilahankkeisiin tarvitaan lupa harvoin. Lue lisää.
 2. takan uusimiseen, kun vanhan takan paikalle vanhaan hormiin liitetään uusi takka. Lattian tulee kestää uuden takan paino. Jos takka on liian painava, tarvitaan rakennusvalvonnan lupa. Takan ja hormin yhteensopivuus tulee myös tarkistaa.
 3. kevyen väliseinän purkamiseen. Jos kohteen sisätilat ovat suojelun kohteena, lupa tarvitaan.
 4. asuinhuoneiston kokonaan sisäänvedetyn parvekkeen lasittamiseen.
 5. pientalon ja sen talousrakennuksen julkisivun sekä katon värin ja materiaalin vaihtamiseen. Jos kohde on asemakaavassa tai rakennussuojelulain perusteella suojeltu, lupa tarvitaan. Ulkoseinien materiaalimuutokset ovat luvanvaraisia.
 6. pientalon pihalle korkeintaan 20 neliömetrin suuruisen piharakennelman rakentamiseen. Tontilla saa olla kerrallaan vain yksi tämän määräyksen nojalla rakennettu piharakennelma.Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, niin rakentamisessa on noudatettava voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentamiseen liittyviä säännöksiä. Asemakaavassa määritetään mm. tontilla sijaitsevien rakennusten ja rakennelmien laajuus.
 7. puiden kaatamiseen tontilta tai rakennuspaikalta, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
  • Asemakaavassa ei ole kyseisiä puita koskevia suojelu-, lukumäärä- tai muita määräyksiä eikä määräyksiä ympäristön säilyttämisestä.
  • Asemakaavan mahdollisesti vaatimaa puiden minimilukumäärää ei aliteta.
  • Kaadettavat puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä, esimerkiksi komeita vanhoja yksittäispuita, puuryhmiä, puukujanteita tai vastaavia, joiden häviämisellä olisi ympäristöä olennaisesti köyhdyttävä vaikutus. Maisemakuvallisen merkittävyyden määrittelee rakennusvalvontaviranomainen.
  • Puita kaadetaan enintään viisi ja tontille jää puita vielä kaatotoimenpiteen jälkeenkin.
  • Ympäristölleen välitöntä vaaraa aiheuttavan puun voi aina kaataa ilman lupaa. Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa istuttamaan vaarallisena kaadetun puun tilalle uuden vastaavan puun.
 8. aidan rakentamiseen, kun aita on:
  • enintään 1200 mm korkea aita kiinteistön rajalla, kadun puoleisella sivulla näkemäalueen liikenneturvallisuus huomioiden (korkeus esim. 800 mm).
  • enintään 1600 mm korkea aita kiinteistön rajalla (edellyttää kuitenkin kirjallisen sopimuksen naapurin kanssa).
  • enintään 1600 mm korkea kiinteistön sisäinen aita (edellyttää kuitenkin taloyhtiön päätöksen).

            Lue lisää ohjeesta: Aidat ja tonttien rajaaminen (pdf)

 JAA
30.08.2018 22:30