Suoraan sisältöön

Nämä hankkeet voi tehdä ilman rakennusvalvonnan lupaa

På svenska‎

Kaikki muutostyöt eivät vaadi rakennusvalvonnan lupaa. Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, rakentamisessa on noudatettava voimassa olevan lainsäädännön ja asemakaavan määräyksiä. Suojelukohteissa huomioidaan suojelun vaikutus hankkeeseen. 

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys ja taloyhtiö asettavat vaatimuksia tai antavat lisää reunaehtoja muutostöihin ryhtyvälle. Asunto-osakeyhtiölain mukaan myös taloyhtiön tulee hyväksyä suunnitelmat ennen toteutusta. Ota aina ennen hankkeeseen ryhtymistä yhteyttä isännöitsijään. 
 

Seuraavat voi usein toteuttaa ilman rakennusvalvonnan lupaa:

 1. Huoneiston sisäisiin märkätilahankkeisiin tarvitaan lupa harvoin. Lue lisää.
 2. Sähköautojen latauspisteiden asentaminen rakennusluvan mukaisille autopaikoille ei vaadi Helsingissä rakennusvalvonnan lupaa. Ennen latauspisteiden rakentamista kiinteistön haltijan onkin syytä varmistaa, että tontilla olevat autopaikat ovat myönnetyn rakennusluvan mukaisia.
 3. takan uusimiseen, kun vanhan takan paikalle vanhaan hormiin liitetään uusi takka. Lattian tulee kestää uuden takan paino. Jos takka on liian painava, tarvitaan rakennusvalvonnan lupa. Takan ja hormin yhteensopivuus tulee myös tarkistaa.
 4. kevyen väliseinän purkamiseen. Jos kohteen sisätilat ovat suojelun kohteena, lupa tarvitaan.
 5. asuinhuoneiston kokonaan sisäänvedetyn parvekkeen lasittamiseen.
 6. pientalon ja sen talousrakennuksen julkisivun sekä katon värin ja materiaalin vaihtamiseen. Jos kohde on asemakaavassa tai rakennussuojelulain perusteella suojeltu, lupa tarvitaan. Ulkoseinien materiaalimuutokset ovat luvanvaraisia.
 7. pientalon pihalle korkeintaan 20 neliömetrin suuruisen piharakennelman rakentamiseen. Tontilla saa olla kerrallaan vain yksi tämän määräyksen nojalla rakennettu piharakennelma.Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, niin rakentamisessa on noudatettava voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentamiseen liittyviä säännöksiä. Asemakaavassa määritetään mm. tontilla sijaitsevien rakennusten ja rakennelmien laajuus.

 8. puiden kaatamiseen tontilta tai rakennuspaikalta tietyissä tapauksissa:


Ilman lupaa saa kaataa ympäristölleen välitöntä vaaraa aiheuttavan puun. Oman pihapuun kuntoa arvioimaan voi tilata puut tuntevan ammattilaisen, arboristin. Arboristien yhteystietoja on mm. Suomen Puunhoidon yhdistyksen sivuilla.

Tämän lisäksi puun saa kaataa, jos kaikki alla olevat ehdot täyttyvät:

  • Asemakaavassa ei ole kaadettavia puita koskevia suojelu-, lukumäärä- tai muita määräyksiä eikä määräyksiä ympäristön säilyttämisestä.
  • Asemakaavan mahdollisesti vaatimaa puiden lukumäärää ei aliteta.
  • Kaadettavat puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä; esimerkiksi komeita vanhoja yksittäispuita, puukujanteita tai vastaavia.
  • Puita kaadetaan enintään viisi, ja tontille jää kaadon jälkeen puita.
  • Puut ovat omalla tontilla. Suoraan rajalinjan päällä kasvavien puiden kaatamiseen tarvitaan naapurin suostumus.
  • Puu ei kasva Helsingin liito-oravakartoitukseen merkityillä alueilla.

Lupa kaatamiseen tarvitaan, mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty. Lupaa haetaan Lupapiste-palvelun kautta Helsingin rakennusvalvonnasta.


8. aidan rakentamiseen, kun aita on:

  • enintään 1200 mm korkea aita kiinteistön rajalla, kadun puoleisella sivulla näkemäalueen liikenneturvallisuus huomioiden (korkeus esim. 800 mm).
  • enintään 1600 mm korkea aita kiinteistön rajalla (edellyttää kuitenkin kirjallisen sopimuksen naapurin kanssa).
  • enintään 1600 mm korkea kiinteistön sisäinen aita (edellyttää kuitenkin taloyhtiön päätöksen).

            Lue lisää ohjeesta: Aidat ja tonttien rajaaminen (pdf)

 11.06.2021 10:56