Suoraan sisältöön

Uudisrakentaminen ja laajentaminen

På svenska

Rakennusten rakentamiseen ja muuttamiseen liittyvät luvat haetaan sähköisesti Lupapisteen kautta - päivitämme ohjeita

Sivulle on koottu rakennusvalvonnan ohjeita uudisrakentamiseen ja rakennuksen laajentamiseen.

1. Prosessiohjeet
2. Suunnitteluohjeet


Prosessiohjeet

Aloittamisoikeus

Arkistoitavien piirustusten laatutaso

Ennakkoneuvottelu

Erityissuunnitelmien toimittaminen (ohje)

Esittelymateriaali

Kaivumaiden sekä rakennus- ja purkujätteen käsittelyohje

Kaupunkikuvallinen lausunto

Korkean rakentamisen rakentamistapaohje

Kosteudenhallinta - menettelytapaohje

Maalämpö

Naapurin kuuleminen (lomake ja ohje)

Poikkeaminen asemakaavasta ja / tai muista rakentamista koskevista määräyksistä

Pääpiirustusten sisältö

Rakennusrasite

Rakennusten numerointi -ohjetta päivitetään.

Ravintola- ja kahvila-alus Helsinkiin

Salassa pidettävät tiedot hakemus- ja lupa-asiakirjoissa

Voimajohtoalueilla toimiminen


Suunnitteluohjeet:

Accessible building / Housing design

Asuinkerrostalonsuunnittelun lähtökohdat 

Autopaikkalaskentaohje liittyen asuinkerrostalojen porrashuoneiden kerrosalan laskentaan (päivitettävänä)

Esteettömyys / Asuntosuunnittelu, esteetön rakennus (tulkintaohje)

Esteettömyys / Asuntosuunnittelu, esteetön rakennus, kuvaliite

Hulevesien hallinta tonteilla

Julkisivujen ja pihojen valaistus

Jätejärjestelyt pihoilla ja jätesuojien rakentaminen

Pihan suunnittelu ja muutostöiden luvanvaraisuus

Pohjavesialue: rakentamistapaohje tärkeälle pohjavesialueelle rakentamisesta

Puiden kaataminen tonteilta, katso myös Liito-oravan levinnäisyys Helsingissä 2019

Savunpoisto rakennuksista14.06.2021 09:08