Suoraan sisältöön

Tarvitaanko parvekkeen tai terassin lasittamiseen lupa?

På svenska

Lupaa ei pääsääntöisesti tarvita silloin, kun asuinhuoneiston parveke on kokonaan sisäänvedetty tai kulmaparveke sijaitsee pientalossa.

Uuden katetun terassin voi rakentaa ja lasittaa ilman rakennusvalvonnan lupaa siten, että lasitetun terassialueen yhteenlaskettu enimmäismäärä on 15m2/asunto erillistalossa tai paritalossa ja 10 m2/asunto rivitalossa. Lasitusten tulee olla puitteettomia, kirkkaita ja avattavia. Katetun terassirakenteen syvyys tulee jäädä alle 3 m. Olemassa olevan ja jo luvitetun katetun terassin lasituksen luvanvaraisuus tulee selvittää alueen lupakäsittelijältä, mikäli lasitusten yhteenlaskettu määrä ylittää 15 m2.

Lasitettua terassia ei lasketa kerrosalaan ja tila on aina kylmää ulkotilaa toisin kuin viherhuone. Rakentamisessa on otettava huomioon asemakaavamääräykset, kaupunkikuva, naapureiden asema ja rakenteellinen turvallisuus. Uuden katoksen sijainti ei saa ylittää rakennusalaa rakennusjärjestyksessä esitettyä 1200 mm enempää.

Lasitusten yhteydessä on huomioitava palo-osastointivaatimukset. Esimerkiksi vierekkäisten huoneistojen lasitetun ulkotilan väliseinän rakenteellinen paloeristävyys tulee toteuttaa EI 15 rakentein.

Lasituksille tai katoksille tulee hakea toimenpidelupa, kaupunkikuvallinen lausunto tai rakennuslupa, jos hanke poikkeaa ohjeen luvanvaraisuuteen liittyvistä ehdoista. Uudisrakentamisessa lasitusmahdollisuus kannattaa huomioida jo suunnitteluvaiheessa, jolloin erillistä lupamenettelyä ei tarvita enää myöhemmin.

Selvitä taloyhtiön ohjeet ennen lasitushankkeen suunnittelun aloittamista. Tutustu rakennusvalvonnan ohjeeseen, asemakaavaan ja pks-kortteihin kun aloitat suunnittelun.
 

Lue lisää

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys

Helsingin karttapalvelu - tästä löydät asemakaavan

Parveke- ja terassilasitus - rakennusvalvonnan ohje

Asuntokohtaisen lasitetun parvekkeen osastointi - pks-kortti

Rakennuksessa kiinni olevien katettujen terassien ja parvekkeiden osastointiperiaatteita - pks-kortti
 

Käsitteitä

parveke – kaiteellinen, selvästi maanpinnan yläpuolinen rakennuksen ulkotila, johon on yhteys rakennuksen sisältä.

terassi – avoin ulkotila, jossa on lattiarakenne.

katettu terassi – kattorakenteilla kokonaan tai osin katettu ulkotila.

maanvarainen terassi – matala terassi, jonka lattiarakenne on maanvarainen.

patio – lähellä maanpintaa oleva yleensä puurakenteinen pihakansi, josta putoamiskorkeus alle 500 mm.

kuisti – asunnon maantasokerroksessa sisätilan ja ulkotilan välillä oleva kylmä, puolilämmin tai lämmin rakennuksen osa, jota ei käytetä asumiseen ja jonka ulkoseinien pinta-alasta suurin osa on lasia.

viherhuone – lasitus on ulkoseinän omainen ja tila on ympärivuotiseen oleskeluun soveltuva sisätila, joka luetaan kerrosalaan.14.06.2021 10:02