Suoraan sisältöön

Saako pientalon ullakon ja kellarin rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi?

På svenska

Pientaloon on usein luontevaa tehdä ullakko tai kellarikerros, jota ei lasketa kerrosalaan.

Jotta tällaisen ullakon tai kellarin voi rakentaa, pitää asuinrakennuksen korkeuden olla asemakaavan mukainen. Lisäksi kellarin voi toteuttaa vain, jos tontin pohjaolosuhteet soveltuvat sen rakentamiseen.

Eräissä vanhoissa asemakaavoissa sallitaan maanpäällisen kellarin rakentaminen, kun ei tehdä muuta kellaria. Kellari tarvitsee yläpuolisen kerroksen.

Kellari ja ullakko

Kuva: Ullakko ja kellari 

Kellarin rakentaminen kerrosalan lisäksi

Kellarikerrokseen voidaan tehdä asumiseen liittyviä aputiloja seuravilla ehdoilla:

 • Kellarikerros sijaitsee joko kokonaan tai valtaosin maanpinnan alapuolella (katso kuva).
 • Kellarikerroksen huonetilat ovat aputilamaisia.
 • Kunkin huoneen ikkunapinta-ala on korkeintaan noin 5 prosenttia huoneen pohjapinta-alasta.
 • Kellarikerrokseen sijoitetaan vain jotain seuraavista tai vastaavia tiloja:
  • sauna
  • pesuhuone
  • kodinhoitotiloja
  • pukuhuone
  • askarteluhuone
  • varastotilaa
  • autotallitilaa.

Kellarikerroksen saunaosasto ja pesuhuone voidaan lukea kellaritilaksi, mikäli siellä ei ole asunnon ainoa suihkulla varustettu pesutila. 

Kellarissa tulee olla oven tai ikkunan kautta ulos johtava varapoistumistie. Lisäksi kellari tulee erottaa kaksikerroksisessa asuinpientalossa muista kerroksista savun leviämistä rajoittavalla ovella.

Ullakon rakentaminen kerrosalan lisäksi

Ullakko on tila, joka sijaitsee rakennuksen ylimmän kerroksen yläpuolella ja se on pääasiallisesti julkisivun ja vesikaton pinnan leikkauslinjan tasoa ylempänä (katso kuva yllä). 

Ullakolle voidaan tehdä asumiseen liittyviä aputiloja seuravilla ehdoilla:

Ullakkoa voi käyttää joko varastoullakkona tai pyykinkuivausullakkona. Ullakon valmiista pinnoista mitattu huonekorkeus ei saa ylittää 2200 millimetriä.

Ullakolta tulee järjestää varapoistumistie, joka voi olla varapoistumistien mitat (korkeus + leveys ≤ 1500 mm) täyttävä ikkuna tai luukku, tai se voi poikkeuksellisesti olla lapeikkuna.  Ullakon saa lämpöeristää, mutta sinne ei saa rakentaa wc-, kylpyhuone-, sauna- tai kodinhoitohuonetiloja eikä parveketta.

Ullakon ja asuintilojen väliin tulee asentaa savun leviämistä estävä ovi. Ullakolle voi johtaa tavallinen porras. Monikerroksisissa pientaloissa käyttöullakon henkilöturvallisuus pitää varmistaa välipohjan ja ullakolle johtavan oven tai luukun palo-osastoinnilla.

Lisätietoa

Helsingissä on joitain alueita, joiden asemakaavat sallivat kerrosalaan kuuluvien tilojen rakentamisen ullakolle tai kellariin.  Muutamat ennen vuotta 2000 hyväksytyt asemakaavat sallivat ns. maanpäällisen kellarin rakentamisen.

Rinnetontille voidaan rakentaa pientalo, jossa alarinteen puolella on kerrosalaan laskettavaa tilaa ja ylärinteen puolella kellaria, jolloin muodostuu ns. sekakerros.06.12.2019 04:37