Suoraan sisältöön

Säädökset ja määräykset

På svenska

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Asetus täydentää lain määräyksiä.

Maankäyttö ja rakennuslaki (5.2.1999/132)

Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999)
 

Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. 
Suomen rakentamismääräyskokoelma

Ympäristöministeriö on koonnut kattavan sivuston, jossa esitellään myös rakennussuojelua, energiatehokkuutta, rakennustuotteita ja onnettomuusvaaran huomioimista koskevaa säätelyä.


Osa vanhoista rakentamismääräyskokoelmista löytyy Oulun rakennusvalvonnan materiaalipankista.JAA
06.12.2019 04:29