Suoraan sisältöön

Säädökset ja määräykset

På svenska

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Asetus täydentää lain määräyksiä.

Maankäyttö ja rakennuslaki (5.2.1999/132)

Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999)
 

Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. 
Suomen rakentamismääräyskokoelma

Ympäristöministeriön sivuilla sivuilla esitellään myös rakennussuojelua, vähähiilistä rakentamista, rakennustuotteita koskevaa säätelyä.


Osa vanhoista rakentamismääräyskokoelmista löytyy Oulun rakennusvalvonnan materiaalipankista.24.11.2020 17:43