Suoraan sisältöön

Pientalon rakentaminen

På svenska

Sivulle on koottu pientalon rakentamiseen liittyviä rakennusvalvonnan ohjeita.

Pientalon rakentamiseen ryhtyville on tehty myös suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa auttava ohjesivusto, Rakennutan pientalon. Pientalon rakentaminen edellyttää aina suunnittelijan palkkaamista. Mitä varhaisemmassa vaiheessa suunnittelija palkataan, sitä paremmin hanke yleensä etenee.


1. Prosessiohjeet

2. Suunnitteluohjeet


Prosessiohjeet

Aloittamisoikeus

Ennakkoneuvottelu

Erityissuunnitelmien toimittaminen

Kosteudenhallinta - menettelytapaohje

Lämpökaivo, toimenpideluvan hakeminen (päivitettävänä)

Naapurin kuuleminen (Lomake ja ohje)

Pientalotyömaan aloituskokous ja valvonta

Poikkeaminen asemakaavasta ja / tai muista rakentamista koskevista määräyksistä

Rakennusrasite

Rakennusten numerointi

Toimenpidelupa

 

Suunnitteluohjeet

Accessible building / Housing design

Aidat ja tonttien rajaaminen

Aurinkokeräimen, ilmalämpöpumpun ja jäähdytyslaitteen ulkoyksikön asentaminen

Esteettömyys / Asuntosuunnittelu, esteetön rakennus (tulkintaohje)

Esteettömyys / Asuntosuunnittelu, esteetön rakennus, kuvaliite

Hulevesien hallinta tonteilla

Jätejärjestelyt pihoilla ja jätesuojien rakentaminen

Lämpökaivo (energiakaivo), katso prosessiohjeet yllä

Parveke- ja terassilasitus

Pientalosuunnittelun huomiokohtia (kuvaohje)

Pohjavesialue: rakentamistapaohje tärkeälle pohjavesialueelle rakentamisesta

Puiden kaataminen tonteilta, katso myös Helsingin liito-oravakartoitus 2018

Vajat ja muut rakennelmat


Katso myös

Jälleenrakennuskauden pientalon korjaustapaohjeet  JAA
27.06.2019 12:20