Suoraan sisältöön

Ohjeet ja neuvonta

På svenska

Ohjeet

Rakennusvalvonta ja -lautakunta ovat laatineet  suunnittelijoille ja rakentajille ohjeita. Ohjeet ovat pdf-muodossa.

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys sisältää yleisiä rakentamisen määräyksiä. Osa toimenpiteistä on vapautettu luvan hakemisesta. Rakennusjärjestyksestä on pitkä versio selityksillä ja lyhyt versio.

Rakentajille on tehty rakentamista ja suunnittelua koskevat ympäristöpalvelujen ohjeet

Rakennusvalvontamittausten ja sähköisen kartta-aineiston tilaamisesta kerrotaan sivuilla Rakennusvalvontamittaukset.

Neuvonta

Rakennusvalvonta-asiassa saat neuvoa ottamalla yhteyttä Lupapisteen neuvontapyynnön kautta tai alueen vastuuhenkilöön rakennusvalvonnassa. 11.08.2021 15:00

Kysy neuvoa rakennusluvista sähköisesti

Kysy verkossa neuvoa ja pyydä ohjeita ennen rakennushankkeen varsinaisen suunnittelun aloittamista. Kirjaudu Lupapiste -palveluun ja jätä kysymys rakennusvalvonnalle.

Siirry Lupapisteeseen

Maankäytön ja rakentamisen asiakaspalvelu

Maankäytön ja rakentamisen asiakaspalvelu auttaa useissa asioissa, joista rakentaja voi hyötyä (mm. kartat, kaavat, arkiston rakennuspiirustukset).

Asiakaspalveluun

Alueelliset suunnitteluohjeet

Sivulle on koottu rakentamistapaohjeita, korjaustapaohjeita ja lähiympäristön suunnitteluohjeita.

Siirry ohjeisiin

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin.

Usein kysytyt kysymykset

Säädökset ja määräykset

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta.

Lue lisää

PKS- ja TopTen-tulkinnat

Helsingin ja Suomen suurimpien kaupunkien rakennusvalvontojen yhteisiksi käytännöiksi sopimia tulkintoja ja toimintatapoja suunnittelun ja rakentamisen avuksi.

PKS-tulkinnat