Suoraan sisältöön

Rakennusvalvonnan ohjeet A-Ö

Yhteystiedot löydät kartalta.

På svenska

Rakennusvalvonta on pääosin suljettu 11.7.–31.7.2022. Tuolloin lupien käsittelyssä on tauko ja vain välttämättömät aloituskokoukset ja katselmukset pidetään.
Jätä hakemus hyvissä ajoin ennen aiottua rakentamista. Tutustu rakennusvalvonnan lupien keskimääräisiin käsittelyaikoihin.

Accessible building / housing design (removed 2020-6-2)

Aidat ja tonttien rajaaminen

Aloittamisoikeus

Asuinkerrostalonsuunnittelun lähtökohdat 

Asunnossa tapahtuva majoitustoiminta

Autopaikkalaskentaohje liittyen asuinkerrostalojen porrashuoneiden kerrosalan laskentaan (ohje päivitettävänä)

Energiatehokkuus korjaamisessa

Ennakkoneuvottelu

Ennakkoneuvottelu: Rakennuslupaan liitettävät selvitykset ja asiakirjat

Erityissuunnitelmien toimittaminen

Esittelymateriaali

Esteettömyys / asuntosuunnittelu /ohje poistettu 2.6.2020

Esteettömyys / Asuntosuunnittelu, esteetön rakennus, kuvaliite

Haja-asutusalueen talousjätevesien käsittelylaitteiden rakentamista koskevan toimenpideluvan hakeminen

Hulevesien hallinta tonteilla

lkkuna- ja ovimuutokset

Ikkunakorjaus- ja ikkunamuutoshankkeen menettelytapaohje
 
Ikkunoiden ja ovien korjaus- ja muutoshankkeiden ohjeistus, Rakennustarkastusyhdistys RTY, 2014

Instructions for providing accomodation in a flat

Julkisivujen ja pihojen valaistus

Julkisivumaalukset eli muraalit 

Julkisivuväritykset ja -värimuutokset, menettelytapaohje

Jälleenrakennuskauden pientalon korjaustapaohje

Jätejärjestelyt pihoilla ja jätesuojien rakentaminen

Kaivumaiden ja kiviaineksen käsittelyohje

Kaupunkikuvallinen lausunto

Korkean rakentamisen rakentamistapaohje

Kosteudenhallinta - menettelytapaohje

Korjaustapa- ja lähiympäristön suunnitteluohjeet

Linjasaneerauksen rakennuslupamenettely
 

Maan- ja vedenalaisten rakenteiden tarketietojen toimittaminen (maa- ja kallioperäyksikkö)

Maalämpö, katso myös ohje maalämpökaivojen porausvesien käsittelystä

Mainoskankaat ja banderollit julkisivuilla

Mainoslaitteet rakennuksissa

Maisematyöt

Märkätilamuutosten rakennuslupa

Naapurin kuuleminen (lomake ja ohje)

Opening a restaurant or a cafe

Outdoor serving areas i.e. terraces

Parveke- ja terassilasitus

Pientalosuunnittelun huomiokohdat

Pientalotyömaan aloituskokous ja valvonta

Pihan suunnittelu ja muutostöiden luvanvaraisuus

Pohjavesialue: rakentamistapaohje tärkeälle pohjavesialueelle rakentamisesta

Poikkeaminen asemakaavasta ja / tai muista rakentamista koskevista määräyksistä

Puiden kaataminen tonteilta, katso myös Liito-oravan levinnäisyys Helsingissä 2019

Pääpiirustusten sisältö

Rakennuspiirustusten mittakaavat ja tiedostomuodot

Rakennusrasite

Rakennuksen numerointi -ohje on päivityksessä. Ratu-numeron voi selvittää Helsingin kaupungin karttapalvelun avulla osoitteessa http://kartta.hel.fi/.

Rakennusten purkaminen

Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen, ohje ja lomake (.xlsx) hEN Helpdesk Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen PKS-rava tulkintakortti A1-701

Ravintola- ja kahvila-alus Helsinkiin

Ravintolan tai kahvilan perustaminen

Salassa pidettävät tiedot hakemus- ja lupa-asiakirjoissa

Savunpoisto rakennuksista

Siirtolapuutarhoissa rakentaminen

Sähköiset vaihtuvanäyttöiset mainoslaitteet

Tekniset laitteet ja järjestelmät julkisivuilla ja vesikatolla

Toimenpidelupa

Tupakointitilaa koskevan rakennusluvan hakeminen tai lausunnon pyytäminen

Työmaavesiohje

Työmaavedet: Urakoitsijan muistilista

Työmaiden luvat, ilmoitukset ja sopimukset (lupataulukko)

Ulkomainoslaitteiden sijoittamisperiaatteet

Ulkotarjoilualueet eli terassit

Ullakkorakentamisen ohjeet

Vajat ja muut rakennelmat
 
Voimajohtoalueilla toimiminen      

Yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohjeet (Liikenne- ja katusuunnittelun ohje)

Z-lausunto vähäisille rakennus- ja taloteknisille toimenpiteille   
          02.04.2022 16:35

Rakennusvalvonnan ohjeet hanketyypeittäin

Rakennusvalvonnan ohjeita hanketyypeittäin.