Rakennusvalvonnan ohjeet A-Ö

På svenska

Rakennusvalvonnan ohjeista saat neuvoja lupahakemusten tekemiseen sekä suunnitteluun ja rakentamiseen.

Accessible building / Housing design

Aidat ja tonttien rajaaminen

Aloittamisoikeus

Aurinkokeräimen, ilmalämpöpumpun ja jäähdytyslaitteen ulkoyksikön asentaminen

Autopaikkalaskentaohje liittyen asuinkerrostalojen porrashuoneiden kerrosalan laskentaan

Energiatehokkuus korjaamisessa

Ennakkoneuvottelu

Erityismenettely

Erityissuunnitelmien toimittaminen

Esittelymateriaali

Esteettömyys / Asuntosuunnittelu, esteetön rakennus (tulkintaohje)

Esteettömyys / Asuntosuunnittelu, esteetön rakennus, kuvaliite

Haja-asutusalueen talousjätevesien käsittelylaitteiden rakentamista koskevan toimenpideluvan hakeminen

Hulevesien hallinta tonteilla

lkkuna- ja ovimuutokset

Ikkunakorjaus- ja ikkunamuutoshankkeen menettelytapaohje
 
Ikkunoiden ja ovien korjaus- ja muutoshankkeiden ohjeistus, Rakennustarkastusyhdistys RTY, 2014

Julkisivujen ja pihojen valaistus

Julkisivuväritykset ja -värimuutokset, menettelytapaohje

Jälleenrakennuskauden pientalon korjaustapaohje

Jätejärjestelyt pihoilla ja jätesuojien rakentaminen

Kaivumaiden sekä rakennus- ja purkujätteen käsittelyohje

Kaupunkikuvallinen lausunto

Korkean rakentamisen rakentamistapaohje, ohjekortit

Korkean rakentamisen rakentamistapaohje, palvelupolku

Kosteudenhallinta - menettelytapaohje

Lämpökaivo, toimenpideluvan hakeminen - ohjetta päivitetään    

Mainoskankaat ja banderollit julkisivuilla

Mainoslaitteet rakennuksissa

Maisematyöt

Märkätilamuutosten rakennuslupa

Naapurin kuuleminen (lomake ja ohje)

Opening a restaurant or a cafe

Outdoor serving areas i.e. terraces

Palokatkosuunnitelma

Parveke- ja terassilasitus

Pientalosuunnittelun huomiokohdat

Pientalotyömaan aloituskokous ja valvonta

Pihan suunnittelu ja muutostöiden luvanvaraisuus

Pohjavesialue: rakentamistapaohje tärkeälle pohjavesialueelle rakentamisesta

Poikkeaminen ja vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä

Puiden kaataminen tonteilta (Katso myös Helsingin luoteisosan liito-oravakartoitus 2014)

Pääpiirustusten sisältö

Rakennuspiirustusten mittakaavat ja tiedostomuodot

Rakennusrasite

Rakennussuunnittelutehtävien vaativuusluokat

Rakennuksen numerointi -ohje on päivityksessä. Ratu-numeron voi selvittää Helsingin kaupungin karttapalvelun avulla osoitteessa http://kartta.hel.fi/.

Rakennusten purkaminen

Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen, ohje ja lomake (.xlsx) hEN Helpdesk Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen PKS-rava tulkintakortti A1-701

Ravintolan tai kahvilan perustaminen

Salassa pidettävät tiedot hakemus- ja lupa-asiakirjoissa

Savunpoisto rakennuksista

Siirtolapuutarhoissa rakentaminen

Suunnittelutarvealue

Sähköiset vaihtuvanäyttöiset mainoslaitteet

Toimenpidelupa

Tupakointitilaa koskevan rakennusluvan hakeminen tai lausunnon pyytäminen

Työmaavesiohje

Työmaavedet: Urakoitsijan muistilista

Työmaiden luvat, ilmoitukset ja sopimukset (lupataulukko)

Ulkomainoslaitteiden sijoittamisperiaatteet

Ulkotarjoilualueet eli terassit

Ullakkoasunnot

Ullakkorakentaminen

Ullakkorakentamisen alueellinen poikkeamispäätös 2014

Ullakkorakentaminen, vyöhykekartta 2014

Vajat ja muut rakennelmat
 
Viherhuone ja parveke

Voimajohtoalueilla toimiminen

Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus

Yhteistilojen toteuttaminen asuinrakennushankkeissa

Yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohjeet (Liikenne- ja katusuunnittelun ohje)

Z-lausunto vähäisille rakennus- ja taloteknisille toimenpiteille
       JAA
11.12.2017 11:16