Suoraan sisältöön

Rakennusvalvonnan ohjeet A-Ö

Tämän sivun lyhytosoite on http://www.hel.fi/rava-ohjeet.På svenska

Rakennusvalvonnan ohjeista saat neuvoja lupahakemusten tekemiseen sekä suunnitteluun ja rakentamiseen.

Accessible building / Housing design

Aidat ja tonttien rajaaminen

Aloittamisoikeus

Asuinkerrostalonsuunnittelun lähtökohdat 

Aurinkokeräimen, ilmalämpöpumpun ja jäähdytyslaitteen ulkoyksikön asentaminen

Autopaikkalaskentaohje liittyen asuinkerrostalojen porrashuoneiden kerrosalan laskentaan

Energiatehokkuus korjaamisessa

Ennakkoneuvottelu

Erityissuunnitelmien toimittaminen

Esittelymateriaali

Esteettömyys / Asuntosuunnittelu, esteetön rakennus (tulkintaohje)

Esteettömyys / Asuntosuunnittelu, esteetön rakennus, kuvaliite

Haja-asutusalueen talousjätevesien käsittelylaitteiden rakentamista koskevan toimenpideluvan hakeminen

Hulevesien hallinta tonteilla

lkkuna- ja ovimuutokset

Ikkunakorjaus- ja ikkunamuutoshankkeen menettelytapaohje
 
Ikkunoiden ja ovien korjaus- ja muutoshankkeiden ohjeistus, Rakennustarkastusyhdistys RTY, 2014

Julkisivujen ja pihojen valaistus

Julkisivumaalukset eli muraalit 

Julkisivuväritykset ja -värimuutokset, menettelytapaohje

Jälleenrakennuskauden pientalon korjaustapaohje

Jätejärjestelyt pihoilla ja jätesuojien rakentaminen

Kaivumaiden sekä rakennus- ja purkujätteen käsittelyohje

Kaupunkikuvallinen lausunto

Korkean rakentamisen rakentamistapaohje

Kosteudenhallinta - menettelytapaohje

Korjaustapa- ja lähiympäristön suunnitteluohjeet

Linjasaneerauksen rakennuslupamenettely
 

Lämpökaivo, toimenpideluvan hakeminen - ohjetta päivitetään    

Mainoskankaat ja banderollit julkisivuilla

Mainoslaitteet rakennuksissa

Maisematyöt

Märkätilamuutosten rakennuslupa

Naapurin kuuleminen (lomake ja ohje)

Opening a restaurant or a cafe

Outdoor serving areas i.e. terraces

Palokatkosuunnitelma

Parveke- ja terassilasitus

Pientalosuunnittelun huomiokohdat

Pientalotyömaan aloituskokous ja valvonta

Pihan suunnittelu ja muutostöiden luvanvaraisuus

Pohjavesialue: rakentamistapaohje tärkeälle pohjavesialueelle rakentamisesta

Poikkeaminen asemakaavasta ja / tai muista rakentamista koskevista määräyksistä

Puiden kaataminen tonteilta, katso myös Helsingin liito-oravakartoitus 2018

Pääpiirustusten sisältö

Rakennuspiirustusten mittakaavat ja tiedostomuodot

Rakennusrasite

Rakennussuunnittelutehtävien vaativuusluokat

Rakennuksen numerointi -ohje on päivityksessä. Ratu-numeron voi selvittää Helsingin kaupungin karttapalvelun avulla osoitteessa http://kartta.hel.fi/.

Rakennusten purkaminen

Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen, ohje ja lomake (.xlsx) hEN Helpdesk Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen PKS-rava tulkintakortti A1-701

Ravintolan tai kahvilan perustaminen

Salassa pidettävät tiedot hakemus- ja lupa-asiakirjoissa

Savunpoisto rakennuksista

Siirtolapuutarhoissa rakentaminen

Suunnittelutarvealue

Sähköiset vaihtuvanäyttöiset mainoslaitteet

Toimenpidelupa

Tupakointitilaa koskevan rakennusluvan hakeminen tai lausunnon pyytäminen

Työmaavesiohje

Työmaavedet: Urakoitsijan muistilista

Työmaiden luvat, ilmoitukset ja sopimukset (lupataulukko)

Ulkomainoslaitteiden sijoittamisperiaatteet

Ulkotarjoilualueet eli terassit

Ullakkoasunnot

Ullakkorakentaminen

Ullakkorakentamisen alueellinen poikkeamispäätös 2014

Ullakkorakentaminen, vyöhykekartta 2014

Vajat ja muut rakennelmat
 
Voimajohtoalueilla toimiminen
  
Yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohjeet (Liikenne- ja katusuunnittelun ohje)

Z-lausunto vähäisille rakennus- ja taloteknisille toimenpiteille   
          JAA
25.02.2019 13:31

Rakennusvalvonnan ohjeet hanketyypeittäin

Rakennusvalvonnan ohjeita hanketyypeittäin.