Suoraan sisältöön

Rakennusvalvonnan ohjeet A-Ö

Yhteystiedot löydät kartalta.

På svenska

Accessible building / housing design (removed 2020-6-2)

Aidat ja tonttien rajaaminen

Aloittamisoikeus

Asuinkerrostalonsuunnittelun lähtökohdat 

Asunnossa tapahtuva majoitustoiminta

Autopaikkalaskentaohje liittyen asuinkerrostalojen porrashuoneiden kerrosalan laskentaan (ohje päivitettävänä)

Energiatehokkuus korjaamisessa

Ennakkoneuvottelu

Ennakkoneuvottelu: Rakennuslupaan liitettävät selvitykset ja asiakirjat

Erityissuunnitelmien toimittaminen

Esittelymateriaali

Esteettömyys / asuntosuunnittelu /ohje poistettu 2.6.2020

Esteettömyys / Asuntosuunnittelu, esteetön rakennus, kuvaliite

Haja-asutusalueen talousjätevesien käsittelylaitteiden rakentamista koskevan toimenpideluvan hakeminen

Hulevesien hallinta tonteilla

lkkuna- ja ovimuutokset

Ikkunakorjaus- ja ikkunamuutoshankkeen menettelytapaohje
 
Ikkunoiden ja ovien korjaus- ja muutoshankkeiden ohjeistus, Rakennustarkastusyhdistys RTY, 2014

Instructions for providing accomodation in a flat

Julkisivujen ja pihojen valaistus

Julkisivumaalukset eli muraalit 

Julkisivuväritykset ja -värimuutokset, menettelytapaohje

Jälleenrakennuskauden pientalon korjaustapaohje

Jätejärjestelyt pihoilla ja jätesuojien rakentaminen

Kaivumaiden sekä rakennus- ja purkujätteen käsittelyohje

Kaupunkikuvallinen lausunto

Korkean rakentamisen rakentamistapaohje

Kosteudenhallinta - menettelytapaohje

Korjaustapa- ja lähiympäristön suunnitteluohjeet

Linjasaneerauksen rakennuslupamenettely
 

Maalämpö, katso myös ohje maalämpökaivojen porausvesien käsittelystä

Mainoskankaat ja banderollit julkisivuilla

Mainoslaitteet rakennuksissa

Maisematyöt

Märkätilamuutosten rakennuslupa

Naapurin kuuleminen (lomake ja ohje)

Opening a restaurant or a cafe

Outdoor serving areas i.e. terraces

Parveke- ja terassilasitus

Pientalosuunnittelun huomiokohdat

Pientalotyömaan aloituskokous ja valvonta

Pihan suunnittelu ja muutostöiden luvanvaraisuus

Pohjavesialue: rakentamistapaohje tärkeälle pohjavesialueelle rakentamisesta

Poikkeaminen asemakaavasta ja / tai muista rakentamista koskevista määräyksistä

Puiden kaataminen tonteilta, katso myös Liito-oravan levinnäisyys Helsingissä 2019

Pääpiirustusten sisältö

Rakennuspiirustusten mittakaavat ja tiedostomuodot

Rakennusrasite

Rakennuksen numerointi -ohje on päivityksessä. Ratu-numeron voi selvittää Helsingin kaupungin karttapalvelun avulla osoitteessa http://kartta.hel.fi/.

Rakennusten purkaminen

Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen, ohje ja lomake (.xlsx) hEN Helpdesk Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen PKS-rava tulkintakortti A1-701

Ravintola- ja kahvila-alus Helsinkiin

Ravintolan tai kahvilan perustaminen

Salassa pidettävät tiedot hakemus- ja lupa-asiakirjoissa

Savunpoisto rakennuksista

Siirtolapuutarhoissa rakentaminen

Sähköiset vaihtuvanäyttöiset mainoslaitteet

Tekniset laitteet ja järjestelmät julkisivuilla ja vesikatolla

Toimenpidelupa

Tupakointitilaa koskevan rakennusluvan hakeminen tai lausunnon pyytäminen

Työmaavesiohje

Työmaavedet: Urakoitsijan muistilista

Työmaiden luvat, ilmoitukset ja sopimukset (lupataulukko)

Ulkomainoslaitteiden sijoittamisperiaatteet

Ulkotarjoilualueet eli terassit

Ullakkorakentamisen ohjeet

Vajat ja muut rakennelmat
 
Voimajohtoalueilla toimiminen      

Yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohjeet (Liikenne- ja katusuunnittelun ohje)

Z-lausunto vähäisille rakennus- ja taloteknisille toimenpiteille   
          11.08.2021 15:00

Rakennusvalvonnan ohjeet hanketyypeittäin

Rakennusvalvonnan ohjeita hanketyypeittäin.