Suoraan sisältöön

Käsittelyajat Helsingin rakennusvalvonnassa

På svenska

Rakennusvalvontaan jätetyn hakemuksen tai oikaisuvaatimuksen käsittelyaika riippuu mm. hakemuksen liiteasiakirjojen laadusta, hankkeen laajuudesta ja hakemuksen jättämisen ajankohdasta. Kevät on hakemusten ruuhka-aikaa.

Kunnossa oleva hakemus nopeuttaa käsittelyä

Rakennusvalvonnassa hakemusten varsinaiseen käsittelyyn kuluva keskimääräinen aika on merkitty alla olevaan listaan sulkeisiin. Esimerkiksi uuden pientalon rakennusluvan käsittely kestää keskimäärin 29 kalenteripäivää, kun kaikki asiakirjat ovat kunnossa.

Puutteellinen hakemus hidastaa käsittelyä

Saamme runsaasti puutteellisia hakemuksia, joten pyydämme asiakkaita täydentämään niitä. Käsittelyaika, joka lasketaan hakemuksen ensimmäisestä jättöpäivästä ja johon sisältyy täydennyksiin kuluva aika, on merkitty listaan ilman sulkeita.

Esimerkiksi pientalorakentajat saavat luvan keskimäärin 98 päivässä hakemuksen jättämisestä. Pientalojen lupien käsittelyaikaa pidentävät useilla viikoilla tyypillisesti puuttuva tai epätäydellinen pohjatutkimus, puutteet hakijan tekemässä naapureiden kuulemisessa ja epäselvyydet kiinteistön muodostuksessa.
 

Lupa- tai päätöstyyppi Keskimääräinen
käsittelyaika vrk*   
Uuden rakennuksen rakennuslupa  
- pientalot   105  (37)
- asuinkerrostalot, liike-, toimisto- tai teollisuusrakennukset jne. 126 (38)
Ullakkorakentamisen rakennuslupa 146 (49)
Laajennuksen rakennuslupa 110  (38)
Muutoksen rakennuslupa  
- käyttötarkoituksen muutokset, rakenteelliset muutokset jne. 57 (21)
- linjasaneeraukset 75  (18)
Toimenpidelupa  
- vajat, aidat, julkisivun väritykset, mainoslaitteet jne. 45   (17)
- lämpö-/energiakaivot 33   (12)
Työnjohtajan hyväksyminen 17
Päätös oikaisuvaatimukseen 119   
Rakennusrasitteen perustaminen 143  
Kiinteistöjen yhteisjärjestelyn perustaminen 112  


*Yllä ilmoitetut ajat ovat vuosien 2019 - 2021 käsittelyaikojen keskiarvoja.

Käsittelyä voi nopeuttaa varmistamalla, että tarpeelliset asiakirjat ovat kunnossa ennen hakemuksen jättämistä. 

Asiakkaan tulisi lupakäsittelyyn kuluvan ajan lisäksi varautua ennen lupakäsittelyä mahdollisesti käytäviin ennakkoneuvotteluihin. Lisäksi päätöksen antamisen jälkeen kuluu vähintään joko 14 tai 30 päivää ennen kuin päätös tulee lainvoimaiseksi.11.03.2022 14:23