Suoraan sisältöön

Rakennusvalvonnan lomakkeet

På svenska

Aloittamisoikeus, hakemus rakennustyön aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaisuutta

Aloituskokouksen pöytäkirjamalli

Aloituskokouksen pöytäkirjamalli - talotekniikka

Asuinrakennuksen ilmavirtojen mitoitus Excel-lomake, PDF-lomake, lomakkeen sisältämien mitoitustaulukkojen avulla iv-suunnittelija antaa selvityksen asuinrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaatteista ja ilmanvaihtomääristä huoneistotyypeittäin. Xls-tiedostossa käyttäjä pystyy hyödyntämään taulukkojen laskentaominaisuudet. PDF-tiedosto sisältää esimerkit laskentataulukkojen käytöstä.

Ilmoitus väestönsuojasta*

Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Katselmusmuistio

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoselvitys

Kokoontumishuoneiston käyttöön hyväksyminen*

Maksullinen tilaus

Naapurin kuuleminen -lomaketta käytetään lupahakemuksen vireilletulon, poikkeamismenettelyn, suunnittelutarveratkaisun ja vähäisen poikkeamisen yhteydessä

Rasitehakemus, rakennusrasite, kiinteistöjen yhteisjärjestely

Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta

Selvitys rakennus- ja purkujätteen käsittelystä

Suunnittelijat, selvitys suunnittelusta ja suunnittelijoista tehdään Lupapiste-hakemuksessa Lupapisteeseen.

Taloteknisten järjestelmien käyttöönottolomakkeet, TATE01

Tarkastusasiakirjamenettelyn lomakkeet:
  1. Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaihetarkastusten suorittajat  
  2. Rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

Tarkastusasiakirja, korjaus ja muutostyöt

Tarkastusasiakirja, talotekniikka

Tehtäväluettelo ja tarkistuslista, osa-aikaisen vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hakemuksen/ilmoituksen liitteeksi — lomake päivitettävänä.

Toimenpidepyyntö rakennusvalvonta-asiassa 

Ullakkoasuntorakennushankkeen tarkastusasiakirja

Viherkerroin:


Lisää lomakkeita on kaupunkien yhtenäisten käytäntöjen Topten- ja Pksrava -sivustolla.

*vain tulostettavissa10.08.2022 09:56

Lupapiste

Pääosa rakennuslupahakemuksista tehdään verkossa Lupapiste-palvelussa.

Lupapisteeseen