Suoraan sisältöön

Rakennusvalvonnan lomakkeet

På svenska

Rakennusvalvonta on pääosin suljettu 11.7.–31.7.2022. Tuolloin lupien käsittelyssä on tauko ja vain välttämättömät aloituskokoukset ja katselmukset pidetään. Jätä hakemus hyvissä ajoin ennen aiottua rakentamista. Tutustu rakennusvalvonnan lupien keskimääräisiin käsittelyaikoihin.

Aloittamisoikeus, hakemus rakennustyön aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaisuutta

Aloituskokouksen pöytäkirjamalli

Aloituskokouksen pöytäkirjamalli - talotekniikka

Asuinrakennuksen ilmavirtojen mitoitus Excel-lomake, PDF-lomake, lomakkeen sisältämien mitoitustaulukkojen avulla iv-suunnittelija antaa selvityksen asuinrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaatteista ja ilmanvaihtomääristä huoneistotyypeittäin. Xls-tiedostossa käyttäjä pystyy hyödyntämään taulukkojen laskentaominaisuudet. PDF-tiedosto sisältää esimerkit laskentataulukkojen käytöstä.

Ilmoitus väestönsuojasta*

Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Katselmusmuistio

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoselvitys

Kokoontumishuoneiston käyttöön hyväksyminen*

Maksullinen tilaus

Naapurin kuuleminen -lomaketta käytetään lupahakemuksen vireilletulon, poikkeamismenettelyn, suunnittelutarveratkaisun ja vähäisen poikkeamisen yhteydessä

Rasitehakemus, rakennusrasite, kiinteistöjen yhteisjärjestely

Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta

Selvitys rakennus- ja purkujätteen käsittelystä

Suunnittelijat, selvitys suunnittelusta ja suunnittelijoista tehdään Lupapiste-hakemuksessa Lupapisteeseen.

Taloteknisten järjestelmien käyttöönottolomakkeet, TATE01

Tarkastusasiakirjamenettelyn lomakkeet:
  1. Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaihetarkastusten suorittajat  
  2. Rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

Tarkastusasiakirja, korjaus ja muutostyöt

Tarkastusasiakirja, talotekniikka

Tehtäväluettelo ja tarkistuslista, osa-aikaisen vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hakemuksen/ilmoituksen liitteeksi — lomake päivitettävänä.

Toimenpidepyyntö rakennusvalvonta-asiassa 

Ullakkoasuntorakennushankkeen tarkastusasiakirja

Viherkerroin: laskentatyökalu ja sen käyttöohje


Lisää lomakkeita on kaupunkien yhtenäisten käytäntöjen Topten- ja Pksrava -sivustolla.

*vain tulostettavissa02.04.2022 16:54

Lupapiste

Pääosa rakennuslupahakemuksista tehdään verkossa Lupapiste-palvelussa.

Lupapisteeseen