Suoraan sisältöön

Rakennusvalvonnan lomakkeet

På svenska

Aloittamisoikeus, hakemus rakennustyön aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaisuutta

Aloituskokouksen pöytäkirjamalli

Aloituskokouksen pöytäkirjamalli - linjasaneeraushankkeet

Aloituskokouksen pöytäkirjamalli - talotekniikka uudishankkeissa

Asuinrakennuksen ilmavirtojen mitoitus Excel-lomake, PDF-lomake, lomakkeen sisältämien mitoitustaulukkojen avulla iv-suunnittelija antaa selvityksen asuinrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaatteista ja ilmanvaihtomääristä huoneistotyypeittäin. Xls-tiedostossa käyttäjä pystyy hyödyntämään taulukkojen laskentaominaisuudet. PDF-tiedosto sisältää esimerkit laskentataulukkojen käytöstä.

Energiaselvitys rakennuksen korjaus- ja muutostöihin, ks. Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys

Ilmoitus väestönsuojasta*

Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoselvitys

Kokoontumishuoneiston käyttöön hyväksyminen*

Maksullinen tilaus

Naapurin kuuleminen -lomaketta käytetään lupahakemuksen vireilletulon, poikkeamismenettelyn, suunnittelutarveratkaisun ja vähäisen poikkeamisen yhteydessä

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys

Rasitehakemus, rakennusrasite, kiinteistöjen yhteisjärjestely

Selvitys rakennus- ja purkujätteen käsittelystä

Suunnittelijat, selvitys suunnittelusta ja suunnittelijoista tehdään Lupapiste-hakemuksessa Lupapisteeseen.

Tarkastusasiakirjamenettelyn lomakkeet:

  1. Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaihetarkastusten suorittajat
  2. Rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

Tarkastusasiakirjan yhteenveto - korjaus- ja muutoshankkeet

Tehtäväluettelo ja tarkistuslista *, osa-aikaisen vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hakemuksen/ilmoituksen liitteeksi lomake päivitettävänä.

Toimenpidepyyntö rakennusvalvonta-asiassa

Ullakkoasuntorakennushankkeen tarkastusasiakirja

Viherkerroin: laskentatyökalu ja sen käyttöohje.


*vain tulostettavissaJAA
25.04.2019 10:27

Lupapiste

Suurin osa rakennuslupahakemuksista tehdään sähköisesti, valtakunnallisessa Lupapiste-palvelussa.

Lupapisteeseen