Suoraan sisältöön

Ohjeita Lupapisteen käyttäjälle

På svenska

Yleisiä kysymyksiä Lupapisteeseen liittyen


  1 . Rakennuspiirustustiedostot 

Mittakaavat

  • Asemapiirros, 1:500
  • Julkisivukuvat, leikkaus- ja pohjapiirrokset, 1:100.
  • Pientalohankkeiden asemapiirros ja pihasuunnitelmat, 1:200
  • Muu täydentävä suunnitelmamateriaali suunnitelman sisällön mukaisesti, esimerkiksi ikkuna- ja muut detaljikuvat, 1:1.

Tarkista, että kaikki lataamasi liitteet ovat pdf-muodossa, oikein päin ja oikeassa mittakaavassa (paperiarkki 1:1, A4-kerrannaisena). 

Tarkemmat ohjeet.
 

2. Voiko työnjohtajahakemusta tai -ilmoitusta tehdä muutoin kuin Lupapisteessä? 

Ei voi. Kaikki rakennuslupiin liittyvät työnjohtajahakemukset ja -ilmoitukset tehdään Lupapisteessä. Jos sinulla ei ole itselläsi nettiyhteyttä käytössä, voit käyttää palvelupiste Tellingissä olevia päätteitä. 
  

3. Miksi todistusten ja referenssien on oltava ajan tasalla, vaikka on toiminut viime vuosina vastaavissa hankkeissa? 

Rakennusvalvonnalla ei ole (eikä saa olla) erillistä rekisteriä työnjohtajien koulutustaustasta tai työhistoriasta. Tämä tieto on verraten työläästi kaivettavissa esiin vanhoista rakennusluvista. Työnjohtajailmoituksia ja -hakemuksia käsitellään vuositasolla Helsingissä lähes 4000 kappaletta. Käsittelyn sujuvoittamiseksi onkin tarpeen tallentaa tutkintotodistus ja vapaamuotoinen CV Lupapisteessä omiin profiilitietoihinsa ja liittää nämä aina hakemukseen ja liitteeseen. Mitä paremmin itse valmistelet ilmoituksen tai hakemuksen, sitä nopeammin sen käsittely todennäköisesti tapahtuu. 
 

4. Miten sähköinen aineisto liitetään Lupapisteeseen suunnittelijan tai työnjohtajan pätevyyden osoittamiseksi? 

Pätevyyden osoittava liiteaineisto tallennetaan aina hakemuskohtaisesti "Suunnitelmat ja liitteet”-välilehden kautta joko: 

A) Tallentamalla omiin tietoihin tarpeelliset pätevyystodistukset ja liittämällä nämä hakemukselle liiteosion “Kopioi omat liitteet hakemukselle”-toiminnolla

B) Lisäämällä liitteet omalta koneelta hakemukselle liiteosion kautta 

5. Kuka on luvan hakija (rakennushankkeeseen ryhtyvä) ja mitä tehtäviä hänelle kuuluu Lupapisteessä? 

Luvanhakijana voi olla ainoastaan rakennuspaikan (tontti, tila yms.) haltija, siis omistaja tai vuokraaja. Esimerkiksi hakemuksen tai ilmoituksen koskiessa asunto- tai kiinteistöyhtiön omistamaa rakennusta tulee hakijana olla yhtiö, ei yksittäinen osakakkeenomistaja. 

Luvanhakijan tulee täyttää omat tietonsa hakemuksen “Osapuolet”-välilehdelle sekä varmistaa, että hakemukselle on kutsuttu tarpeelliset osapuolet mukaan. Tämän lisäksi hakijan tulee tallentaa hakemukselle viranomaisten erikseen vaatimia tietoja / dokumentteja (kuten hallintaselvitys). Pääsääntöisesti pääsuunnittelija hoitaa hakemuksen täyttämisen sekä kommunikoinnin viranomaisen kanssa. 
 

6. Voiko aloitusilmoituksen tehdä sähköisesti Lupapisteessä? 

Rakennuslupien osalta aloitusilmoituksen tekeminen palvelussa ei ole vielä mahdollista. 
 

7. Voiko Lupapisteessä hoitaa muuta rakennustyönaikaista asiointia kuin työnjohtajahakemusta / -ilmoitusta? 

Kyllä, erityissuunnitelmia voi toimittaa, rakentamisenaikaiset muutokset hakea ja jatkoaikaa luvalle voi hakea Lupapisteessä. 
  

8. Minne otan yhteyttä, jos Lupapisteeseen liittyy ongelmia tai yleistä kysyttävää? 

Lupapisteen tuki (tuki@lupapiste.fi) auttaa käyttäjiä palvelun teknisessä käytössä ja yleisessä ohjeistuksessa. Mikäli kysymyksesi kuitenkin liittyy asiointikunnan käytäntöihin, ole yhteydessä viranomaiseen hakemuksen keskusteluikkunan kautta.

 06.12.2019 04:38