Suoraan sisältöön

Hae lupaa

På svenska

Sähköisen asioinnin kehittäminen ja sen kautta lupakäsittelyn sujuvoittaminen on Helsingin rakennusvalvonnan  tärkeimpiä painopisteitä. Rakennuslupahakemukset tehdään sähköisesti, valtakunnallisessa Lupapiste-palvelussa.

Suurin osa luvista haetaan sähköisesti

Kaikki rakennusvalvonnalle osoitettavat uudis-, lisä- ja korjausrakentamisen lupahakemukset jätetään Lupapisteeseen. Myös poikkeamisen ja lähiympäristöä koskevat mainostamisen, puunkaadon lupahakemukset jätetään Lupapisteeseen. Lisäksi erityissuunnitelmat toimitetaan Lupapisteen kautta.

Loppukatselmusten pöytäkirjat saa Lupapiste-palvelusta (2018 katselmukset). Hakijalle ei enää postiteta perinteistä pöytäkirjaa.Yhteystiedot työnaikaista asiointia varten löytyvät täältä.

Lupapiste on aina auki

Lupapisteessä voit edistää lupahakemuksen etenemistä silloin, kun se sinulle sopii. Voit täydentää hakemusta, lähettää kysymyksiä ja kommentteja hankkeen muille osapuolille sekä tarkistaa lupahakemuksen vaiheen ja etenemisen itsellesi sopivana aikana.

Rakennusvalvonnan ennakkoneuvottelu ohjaa luvan hakemista

Rakennusvalvonnan ennakkoneuvottelu järjestetään myös silloin, kun lupaa haetaan sähköisesti. Aika ennakkoneuvotteluun varataan alueen lupasihteeriltä.  Sinun tulee kirjata lupahakemuksen kohtaan "Hankkeen kuvaus" tieto, kenen lupakäsittelijän kanssa ennakkoneuvottelut on käyty.

Lupapiste ohjaa täyttämään tarvittavat tiedot

Hakiessasi lupaa sähköisesti Lupapiste ohjaa täyttämään tarvittavat tiedot ja liittämään hakemukseen vaadittavat asiakirjat. Kun hakemusasiakirjat ovat kunnossa, voit jättää hakemuksen Hakemuksen jättäminen -välilehdeltä. Huolellisesti täytetyllä lupahakemuksella nopeutat luvan käsittelyä ja päätöksentekoa.

Rakennus- tai erityisalan suunnittelija allekirjoittaa Lupapisteeseen tallentamansa pääpiirustukset sähköisellä allekirjoitustoiminnolla.  Sähköisellä allekirjoituksellaan suunnittelija varmentaa, että hän on laatinut ja toimittanut rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset rakennusvalvontaan kunnan ohjeiden mukaisesti.11.08.2021 15:01