Suoraan sisältöön

Arkistopalvelut

På svenska

Rakennusvalvonnan arkiston aineistot

Kaupunkiympäristön toimiala arkistoi luvanvaraisten rakennushankkeiden lupapäätökset, vahvistetut pääpiirustukset, toimitetut erityissuunnitelmat sekä muut rakennustyön määräystenmukaisuuden toteamiseen tarvittavat selvitykset.

Tällaisia selvityksiä ovat mm. loppukatselmuspöytäkirjat, tarkastusasiakirjojen yhteenvedot ja loppukatselmuksen yhteydessä päivitetyt energiatodistukset. Painopiste on siirtynyt yhä enenevässä määrin sähköiseen asiointiin.

Asiointitavat

Rakennusvalvonnan arkistossa voi asioida paikan päällä vuoronumerolla tai sähköpostin välityksellä.

Asiakaspalvelussa käytössäsi ovat maksutta toimipaikassa säilytettävät paperiasiakirjat sekä kaikki digitaaliset tai mikrofilmatut aineistot.  Arkistossa aineisto tarjotaan nähtäväksi ja asiakas pääsee selaamaan julkista asiakirjaa maksutta.

Toimitamme asiakirjapyyntöjä myös sähköpostilla. Asiakirjapyynnön tulee olla riittävän yksilöity, jotta voimme selvittää, mitä asiakirjapyyntö koskee (esimerkiksi osoite ja kiinteistötunnus). Toimitamme aineiston mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa asiakirjapyynnön saamisesta.

Poikkeuksena laajat aineistopyynnöt, joissa toimitusaika enintään 30 vuorokautta

Arkistopääte asiakkaiden käytössä

Asiakaspalvelutilassa asiakkaiden käytössä on arkistopääte, josta piirustuksia voi katsella maksutta.

Arkistopäätteellä piirustukset ovat selattavissa sähköisessä muodossa. Arkistopäätteellä on sama aineisto kun Lupapistekaupassa.

Asiantuntijan käyttäminen

Aineistoon tutustuminen vie aina aikaa, koska materiaalia on paljon ja tulkinta saattaa vaatia asiantuntijan apua. Arkiston henkilökunta ei valitse eikä tulkitse asiakirjoja. Asiakas voi tarvittaessa hankkia asiantuntijan mukaansa.

Rakennuspiirustukset verkkopalvelusta

Lupapistekauppa on sähköinen asiointipalvelu, josta voi ostaa Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan arkistosta saatavilla olevaa digitaalista aineistoa. Palvelu sisältää lähes kaikkien helsinkiläisten rakennusten pää- ja työpiirustukset sekä erityissuunnitelmat.

Palvelun kautta ei ole saatavilla julkisuuslain perusteella salassa pidettäviksi määriteltyjä lupien piirustuksia. Palvelusta on myös rajattu pois mm. puolustusvoimien, poliisin, pelastus-, sosiaali- ja terveys-, sekä sivistystoimen käyttämien rakennusten piirustuksia. Piirustukset ovat maksullisia.

Lupapiste Kauppa

Mitä maksuja peritään?         

Tiedon saaminen viranomaisen asiakirjasta on maksutonta, kun tietoja annetaan suullisesti tai asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi taikka lähetetään sähköpostin välityksellä. Maksu kuitenkin voidaan periä silloin, jos asiakirjan esille hakeminen aiheuttaa erityisiä kustannuksia.

Arkistoidusta aineistosta saa ostaa kopioita. Vaihtoehtoisesti tarvittava aineisto voidaan tallentaa muistitikulle. Kopioiden tilaaminen edellyttää tilauslomakkeen täyttämistä asiakaspalvelupisteessä. Arkiston asiakaspalvelu tekee pienet jäljennöstilaukset odottaessa. Isompien tilauksien valmistumisaika kerrotaan tilausta tehtäessä.

Asiakirjasta annettavista kopioista ja tulosteista voidaan periä kustannuksia vastaava maksu. Arkiston maksut määräytyvät taksan mukaan. Arkistossa voi maksaa käteisellä ja yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla.

Arkistotaksa

Mitä arkistosta löytyy?

Pääpiirustukset
Arkiston vanhimmat pääpiirustukset ovat 1800-luvun loppupuolelta.

Työpiirustukset
Lähinnä kantakaupungin suurempiin kohteisiin edellytettiin työpiirustuksia aina vuoteen 1990 asti. Näitä löytyy mikrofilmikortteina arkistosta vuodesta 1908 vuoteen 1990.

Erityissuunnitelmat
Arkistosta on saatavilla myös erityissuunnitelmia, kuten rakenne-, ilmanvaihto- sekä kiinteistön vesi- ja viemäröintipiirustukset. Rakennepiirustukset löytyvät mikrofilmikortteina vuodesta 1908, vesi- ja viemäripiirustukset vuodesta 1913 ja ilmanvaihtopiirustuksia vuodesta 1965 alkaen.

Sähkösuunnitelmia ja lämmitysjärjestelmään liittyviä suunnitelmia ei ole koskaan toimitettu eikä arkistoitu rakennusvalvontaan. Sähköpiirustusten arkistointivastuu on kiinteistön haltijalla.

Mistä muualta voi tiedustella rakennuspiirustuksia
Kaupunginarkisto vastaa kaupungin pysyvästi arkistoiduista asiakirjatiedoista ja huolehtii niistä annettavasta tietopalvelusta.

Tietopalveluun sisältyy tutkijasalipalvelu sekä tietopyyntöihin vastaaminen.  Helsingin kaupunginarkiston arkistotietojärjestelmä SINETTI sisältää tiedot kaupunginarkistossa säilytettävästä aineistosta.

Taloyhtiöiden isännöitsijöiltä voi myös tiedustella rakennuspiirustuksia.10.08.2022 18:01