Suoraan sisältöön

Ullakkorakentaminen

På svenska

Tutustu ensin ohjeisiin 

Koko Helsingin kaupungin alueella on voimassa poikkeamispäätös, jonka nojalla asuinkerrostalojen ‎ullakot voidaan muuttaa asuinkäyttöön. Kun kiinteistö lähtee tutkimaan ullakon käyttöönottoa, on syytä tutustua verkkosivuilla julkaistuihin ohjeisiin. 

Asiantuntija tutkii ullakon soveltumisen asumiseen 

Aluksi tulee selvittää ullakon soveltuvuus rakentamiseen. Jo tässä vaiheessa kannattaa hankkeeseen kiinnittää asiantuntija. Tärkeimmät selvitettävät asiat ovat:

  • ullakkotilan riittävä korkeus ja tarkistetut mitat
  • olemassa olevat rakenteet ja hormit
  • valonsaanti ja mahdollisuudet avata uusia ikkunoita
  • kulku ullakolle ja mahdollinen hissin rakentaminen porrashuoneisiin sekä
  • asuntoyhtiön viihtyvyyden parantamistoimenpiteet.

Kun taloyhtiö on tehnyt päätöksen asuntojen rakentamisesta ullakolle, tulee hankkeeseen kiinnittää pätevät suunnittelijat, joilla on kokemusta vaativista korjausrakentamis- ja asuntosuunnittelutehtävistä. Pääsuunnittelija laatii luonnokset ja varaa ajan rakennusvalvonnan lupakäsittelijältä ensimmäiseen ennakkoneuvotteluun. 

Varaa aika ullakkohankkeesi lupakäsittelijälle sen alueen lupasihteeriltä, jossa hanke on.  
  

Lupakäsittely etenee alla olevan kaavion mukaisesti:
18.11.2021 16:08

Vastuu on taloyhtiöllä

Vastuu ullakon suunnittelusta ja rakentamisesta on taloyhtiöllä.

Lue lisää