Suoraan sisältöön

Vantaanjoki

Vantaanjoki alkaa 111 metriä Suomenlahden pintaa ylempänä sijaitsevasta Erkylänjärvestä, Hausjärven kunnasta. Joki laskee mereen Helsingin Vanhankaupunginlahdella. Pituutta joelle kertyy noin 100 km. 

Joki virtaa vehmaiden pelto- ja kulttuurimaisemien halki ja sen valuma-alueella asuu yli miljoona ihmistä. Vantaanjoen valuma-alueesta (1 686 km2) kuudesosa on taajamia, neljännes peltoa ja noin puolet metsiä. Jokikäytävä on tärkeä kasvien ja eläinten kulkureitti ja elinympäristö.

Vantaanjokeen lasketaan etenkin yläjuoksulla puhdistettuja jätevesiä. Lisäksi jokea kuormittavat maataloudesta ja viemäröimättömästä asutuksesta tuleva hajakuormitus. Vantaanjoen vesi on savisameaa. 

Vantaanjoen kalasto on nykyisellään istutusten ja veden laadun parantumisen ansiosta varsin monipuolinen ja kalalajeja esiintyy tällä hetkellä 34.

Etenkin tulva-aikoina keväällä ja syksyllä joen samea vesi leviää merivettä makeampana linssin tavoin Helsingin edustalle. Jokivesi on myös hyvin ravinnepitoista, mikä lisää kuormitusta Helsingin rantavesiin. Vantaanjoki tuo Helsingin edustan merialueelle fosforia ja typpeä neljä kertaa enemmän kuin Viikinmäen jätevedenpuhdistamo.06.12.2019 04:09