Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 2611
Toimipiste kartalla

Pienvesitapaamiset

Pienvesitapaamiset ovat pääkaupunkiseudun pienvesien (purot, lammet, lähteet, hulevedet) kanssa toimivien tutkijoiden, suunnittelijoiden, kaavoittajien, yhdistysaktiivien ym. yhteisiä tapaamisia. 

Seminaarityyppisissä tapaamisissa esitellään uusia tutkimustuloksia, hankkeita, projekteja, suunnitelmia jne. Tältä sivulta löydät viimeisimpien pienvesitapaamisten esitelmät pdf-muodossa. Ota yhteyttä, jos haluat liittyä pienvesitapaamisten postituslistalle.

Lisätietoja
Katja Pellikka 
puh. 09 310 31510 
etunimi.sukunimi@hel.fi

14.11.2018

 1. Sonja Ignatius, Helsingin kaupunki: Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean -ratkaisut -hanke (pdf)
 2. Pasi Valkama, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys: Vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutusten mittaaminen - kipsistä kosteikkoon (pdf)
 3. Kaisa Västilä, Aalto-yliopisto: Luontopohjaiset kaksitasouomat tulvanhallinnassa: uutta tutkimusta ravinteiden pidätyksestä (pdf)
 4. Mia Vehkaoja, Helsingin yliopisto: Pääkaupunkiseudun pienvesistöjen eläimistö kaupunkirakenteen puristuksessa (pdf)
 5. Jonna Juusola, Aalto-yliopisto: Veden esteettiset tekijät kaupunkipurossa (pdf)

24.5.2018

 1. Tiina Ahokas, Uudenmaan ELY-keskus: Vesienhoidon keskeiset kysymykset vuosille 2022-2027 ja muuta ajankohtaista (pdf)
 2. Heikki Takainen, Helsingin kaupunki: Kumpulanpuron valuma-alueen hulevesiselvitys ja -suunnitelma (pdf)
 3. Laura Fontell, Helsingin yliopisto: Mätäjoen uomamorfologia ja kasvillisuus (pdf)
 4. Anna Kyytinen, Vantaan kaupunki: Vantaan virtavesien kehittämisperiaatteet (pdf)
 5. Katja Pellikka, Helsingin kaupunki: Storträskin ja Hältingträskin ekologinen tila (pdf)

Kaupunkivesistöt kuntoon -hankkeen kick off 30.11.2017

 1. Kajsa Rosqvist, Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut: Kaupunkivesistöt kuntoon -kärkihankkeen esittely. Maunulapuroon ja Otsolahteen suunnitellut biohiiliratkaisut (pdf)
 2. Björn Embrén, City of Stockholm: Experiences and use of biochar in Stockholm (pdf)
 3. Kirsi Kuoppamäki, Helsingin yliopisto: Biohiili biosuodatusrakenteissa: puhdistuuko hulevesi? (pdf)
 4. Juhani Korkealaakso ja Laura Wendling, VTT: StormFilter-projekti ja biohiili hulevesien puhdistamisessa (pdf)
 5. Tiia Valtonen, Ramboll Oy: Biohiili Suomessa – caset Niittykumpu ja Puutarhakatu (pdf)
 6. Sampo Tukiainen, Carbofex Oy: Biohiili pienvesien kunnostuksessa (pdf)
 7. Ilmo Kolehmainen, Pajupojat Oy: Biohiilen saatavuus.

19.6.2017

 1. Maija Taka, Helsingin yliopisto: Helsingin virtavesien alueellis-ajallinen vaihtelu (pdf)
 2. Elina Erkkilä, WWF: Patokato – yhteistyöllä kohti nousuesteettömiä uomia (pdf)
 3. Heikki Takainen, Helsingin kaupunki: Haaganpuron hulevesiselvitys (pdf)
 4. Katja Pellikka, Helsingin kaupunki: Kivipadot kiintoaineen laskeuttamisessa kaupunkipurossa (pdf)
 5. Tiina Okkonen, Sito: Gräsanojan tulvasuojelusuunnitelma

20.4.2016

 1. Katja Pellikka, Helsingin kaupungin ympäristökeskus: Mätäjoen tutkimus 2015-2017 (pdf)
 2. Lauri Harilainen, SITO: Malmin hulevesi- ja pohjavesiselvitys (pdf)
 3. Sinikka Rantalainen, Vantaan kaupunki: Purojen ja jokien teemavuosi 2016 Vantaalla (pdf)
 4. Eeva Nuotio, Espoon kaupunki: Apua Espoon pienvesille työmaavesioppaasta ja lyhyesti Espoon teemavuodesta: Espoon järvet tutuiksi! (pdf)
 5. Liisa Hämäläinen, Suomen ympäristökeskus: Pienvesistrategia (pdf)
 6. Outi Wahlroos, Helsingin yliopisto: Puhdistaa, ei puhdista, puhdistaa? – hulevesien kestävän hallinnan kuulumisia (pdf)
 7. Janne Antikainen ja Tapio Hatakka, Helsingin yliopisto: Rakennettujen taajamakosteikkojen ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen (pdf)

24.11.2014 Kaupunkivedet ja vettä läpäisemättömät pinnat

 1. Purojen ja hulevesiputkien valuma-alueiden läpäisemättömyyden analysointi (pdf)
  tutkimusapulainen Niina Salojärvi ja tutkija Katja Pellikka,Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 2. Vettä läpäisemätön pinta Seudullisessa maanpeiteaineistossa (pdf)
  projektityöntekijät Outi Kesäniemi ja Mikko Pusa, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
 3. Rakentaminen, vettä läpäisemättömät pinnat ja kaupunkivedet (pdf)
  yliopistonlehtori Olli Ruth, Helsingin yliopisto
 4. Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu (pdf)
  tohtorikoulutettava Maija Taka, Helsingin yliopisto

2.6.2014

1 Kajsa Rosqvist ja Katja Pellikka, Helsingin kaupungin ympäristökeskus: CITYWATER-hankkeen hulevesien hallintaratkaisu (pdf)
2. Perttu Hyöty, SITO: Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma - Case Östersundom (pdf)
3. Olli Ruth, Helsingin yliopisto (geotieteiden ja maantieteen laitos): Kuninkaantammen hulevesien tutkimus (pdf)

Ruthin esitelmään liittyvät opinnäytetyöt:

 • Elliot Stuart: Water Quality, Catchment Imperviousness and Water Sensitive Urban Design in a Small Urban Stream in Helsinki, Finland, (pdf) 64 Mt
 • Jaana Tervonen: Helsingin Kuninkaantammen ojavesien laatu ja sosiaalisen ympäristön merkitys kaupunkivesille hulevesistrategian pilottialueella, (pdf)

4. Päivi Haatainen, Helsingin yliopisto (geotieteiden ja maantieteen laitos): Asuinalueen rakentamisen vaikutukset veden laatuun, virtaamaan ja ainekuormitukseen - esimerkkinä Espoon Suurpelto 2006–2012  (pdf)

 • Linkki opinnäytetyöhön, (pdf)

5. Katja Pellikka, Helsingin kaupungin ympäristökeskus: Helsingin purojen liukoiset metallipitoisuudet (pdf)
6. Paula Nurmi, Helsingin kaupungin ympäristökeskus: Hulevesitutkimus (pdf)
10.01.2020 15:44