Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 2611
Toimipiste kartalla

Meriveden lämpötila ja levämäärä

Helsingin edustan merialueen lämpötilaa, levämääriä ja sameutta seurataan säännöllisesti. Tällä sivulla esitetään:

  • Helsingin ranta-alueiden meriveden tämänhetkinen lämpötila
  • Kruunuvuorenselän pintaveden sekä pohjanläheisen veden lämpötilan vaihtelu, sekä kuluvan päivän lämpötila
  • Helsingin edustan merialueen levämääriä kuvaava Levämittari
  • Helsingin edustan merialueen veden suhteellinen sameus
  • kuluvan vuoden pintaveden veden laatua kuvaavien suureiden kehitys

Lämpötilakuvaajat päivitetään arkisin päivittäin, levämittarin arvo ja sameuskuvaajat aina kun aineistoa on saatavilla (kesäisin noin joka toinen päivä) ja vedenlaatukuvaajat noin neljä kertaa vuodessa. Uimarantakohtasia tietoja levätilanteesta voi seurata kesäaikaan ulkoliikuntasivuilta

kuva: tämän hetken lämpötila

kuva: tyypillinen lämpötila

kuva: tyypillinen lämpötila

Levien, sinilevien ja sameuden määrää kuvaavat mittarit ilmaisevat suhteellisen levien määrän tai veden sameuden niin että vähäiset määrät ilmaistaan vihreällä värillä, kohtalaiset keltaisella ja suuret punaisella. Puuttuva aineisto kyseiseltä päivältä ilmaistaan nollana.

Sinilevämittari on käytössä kesäkuukausina. Lämmin pintavesi (yli 15 astetta) suosii sinilevien esiintymistä ja sinileväkukintoja muodostuu ajoittain loppukesästä tyynen ja aurinkoisen sään vallitessa. Muiden levien määrät ovat tyypillisesti suurimmillaan keväällä.

kuva: levämittari

kuva: suhteellinen sameus

Alla esitetään läntisen ulkosaariston osalta mitattujen vedenlaatuparametrien kuukausikohtainen vaihtelu, sekä kuluvan vuoden havainnot Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoiden puhdistettujen jätevesien purkutunnelien läheisyydestä sekä alueen vertailuasemilta.

Lisää tietoa eri alueista sekä aineistojen yhteenvetoja voi pyytää ympäristöpalveluista:

Tutkija
Emil Vahtera puh. 09 310 70911
etunimi.sukunimi@hel.fi

kuva: läntinen ulkosaaristo, vedenlaatu

kuva: läntinen ulkosaaristo, vedenlaatu22.06.2022 09:52