Suoraan sisältöön

Meriveden lämpötila ja levämäärä

Levien, sinilevien ja sameuden määrää kuvaavat mittarit ilmaisevat suhteellisen levien määrän tai veden sameuden niin että vähäiset määrät ilmaistaan vihreällä värillä, kohtalaiset keltaisella ja suuret punaisella. Puuttuva aineisto kyseiseltä päivältä ilmaistaan nollana.

Sinilevämittari on käytössä kesäkuukausina, muina vuodenaikoina esitetään kokonaislevämäärää ja veden sameutta kuvaavat mittarit. Lämmin pintavesi (yli 15 astetta) suosii sinilevien esiintymistä ja sinileväkukintoja muodostuu ajoittain loppukesästä tyynen ja aurinkoisen sään vallitessa. Muiden levien määrät ovat tyypillisesti suurimmillaan keväällä.

kuva: lämpötila

kuva: lämpötila

Alla esitetään ulkosaariston alueelle leville käyttökelpoisten ravinteiden (liukoisen epäorgaanisen typen ja liukoisen epäorgaanisen fosfaatin) ja näkösyvyyden pitkän ajan viikkokohtaiset keskiarvot, sekä edellisten kahden vuoden ja kuluvan vuoden havainnot viikkokohtaisina keskiarvoina.

Lisää tietoa eri alueista sekä aineistojen yhteenvetoja voi pyytää ympäristöpalveluista:

Tutkija
Emil Vahtera puh. 09 310 70911
etunimi.sukunimi@hel.fi

kuva: lämpötila

kuva: klorofylli-a

kuva: näkösyvyys29.06.2020 15:10