Suoraan sisältöön

Meriveden lämpötila ja levämäärä

Helsingin merialueen tilaa seurataan joka toinen viikko kerättävillä vesinäytteillä, sekä Alg@line –hankeen puitteissa kerättävillä aineistoilla. Näyteasemat kattavat koko pääkaupunkiseudun edustan merialueen, matalista lahdista syviin ulkosaariston alueisiin.

Meren tilaa Helsingin edustalla on seurattu säännöllisesti vuodesta 1966 saakka, ja kerätyt aineistot ovat mittavuudessaan ainutlaatuisia maailmassa.

Levien ja sinilevien määrää kuvaavat mittarit ilmaisevat suhteellisen levien määrän niin että vähäiset levämäärät ilmaistaan vihreällä värillä, kohtalaiset keltaisella ja suuret punaisella. Puuttuva aineisto kyseiseltä päivältä ilmaistaan nollana.

Lämmin pintavesi (yli 15 astetta) suosii sinilevien esiintymistä ja sinileväkukintoja muodostuu ajoittain tyynen ja aurinkoisen sään vallitessa. Muiden levien määrät ovat tyypillisesti suurimmillaan keväällä.

kuva: lämpötila

Alla esitetään ulkosaariston alueelle leville käyttökelpoisten ravinteiden (liukoisen epäorgaanisen typen ja liukoisen epäorgaanisen fosfaatin) ja näkösyvyyden pitkän ajan viikkokohtaiset keskiarvot, sekä edellisten kahden vuoden ja kuluvan vuoden havainnot viikkokohtaisina keskiarvoina.

Lisää tietoa eri alueista sekä aineistojen yhteenvetoja voi pyytää ympäristöpalveluista:

Tutkija
Emil Vahtera puh. 09 310 70911
etunimi.sukunimi@hel.fi

kuva: lämpötila

kuva: klorofylli-a

kuva: näkösyvyysJAA
15.07.2019 15:18