Suoraan sisältöön

Itämeri

Helsingin kokonaispinta-alasta noin 70 % on merta. Tämä alue koostuu laajoista lahtialueista, harvahkosta saaristovyöhykkeestä sekä uloimpana ulkoluodoista ja avomerialueesta.

Veden laatua ja meren tilaa Helsingissä on säännöllisesti seurattu 1960-luvun lopulta. Helsingin lahtialueet ovat olleet voimakkaan kuormituksen alaisina jo kauan. Ensimmäinen jäteveden puhdistamo rakennettiin 1902, ja vielä 1970 -luvulla alueen puhdistetut jätevedet johdettiin 11 erillisen jätevesipuhdistamon kautta lähilahtiin.

Tämä on aiheuttanut nykyäänkin havaittavissa olevan heikon vedenlaadun lahtialueilla, joskin kuormituksen loputtua veden laadussa on tapahtunut suuria parannuksia.

Vuodesta 1987 eteenpäin Helsingin puhdistetut jätevedet ovat johdettu Katajaluodon kupeeseen noin kahdeksan kilometriä Helsingin niemestä etelään.

Merialueen vedenlaatuun vaikuttavat nykyään hulevesien epäpuhtaudet, hajakuormituksen tuomat ravinteet, kantakaupungin ja vanhan Herttoniemen sekaviemäröityjen alueiden ylivuodot, ulkosaaristoon ohjatut jätevedet, ihmistoiminta, Vantaanjoesta virtaavat sameat vesimassat sekä Suomenlahden ulapan tila.

Merialueen veden laatua seurataan säännöllisesti useilta havaintopaikoilta Helsingin ja Espoon merialueiden yhteistarkkailuohjelman mukaisesti.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/merivesi.JAA
14.01.2019 15:37

Meriveden lämpötila ja levämäärä

Helsingin merialueen tilaa seurataan joka toinen viikko kerättävillä vesinäytteillä ja mittauksilla usealta näyteasemalta.

Pitkäaikaismuutosten seuranta

Helsingin rannikkoalueiden veden laatu on muuttunut huomattavasti viimeisen 40 vuoden aikana.