Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 2611
Toimipiste kartalla

Alga@line

Helsingin kaupungin ympäristökeskus osallistuu Alg@line-seurantaprojektiin, jossa kerätään tietoa Itämeren tilasta. Seuranta perustuu matkustaja- ja kauppalaivoilla oleviin jatkuvatoimisiin mittalaitteisiin, jotka lisäksi ottavat vesinäytteitä halutuilta näytepisteiltä. 

Projektissa on mukana myös mm. Suomen ympäristökeskus (Syke). Suomen ympäristökeskuksen Internet-sivuilta löytyy lisätietoja Alg@line-projektista, sekä lisää projektin tuottamaa tietoa (englanniksi).

Kesällä 2016 saatiin tuloksia Helsingin edustalta M/S Silja Serenade -laivalle asennetuista automaattisista mittalaitteista. Mittalaitteet mittaavat jatkuvasti useita kertoja minuutissa veden pintakerroksen lämpötilaa ja suolaisuutta. Tämän lisäksi anturit mittaavat optisesti sameutta sekä a-klorofyllin määrää. Klorofyllin määrä kuvaa yhteyttävien levien suhteellista määrää vedessä.

Alla olevissa kuvissa esitettynä veden lämpötilan (°C) ja a-klorofyllin (µg/l) muutos laivan kulkureitillä ajan suhteen. Jokainen pystysuuntainen viiva kuvaa yhtä laivan saapumista tai poistumista Helsingistä. Ylimmässä kuvassa on esitetty laivan kulkureitti, jolla mittaukset on suoritettu.

Silja Serenade

Lämpötilat

Leveysaste

 06.12.2019 04:08