Suoraan sisältöön

Vedet

Helsingissä riittää vettä: Suomenlahti, Vantaanjoki, puroja ja ojia, lampia ja lähteitä. Helsingin 686 neliökilometrin pinta-alasta merialuetta on 500 neliökilometriä.

Hule- ja sadevedet

Hulevedellä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesissä korostuu ihmistoiminnan vaikutus, mikä erottaa ne muista valumavesistä. 

Lisää hule- ja sadevesistä »

Hulevesistrategia

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi vuonna 2008 Helsingin kaupungin hulevesistrategian. Sen kautta pyritään:

 • hulevesien aiheuttamien tulvimishaittojen ehkäisyyn ja poistamiseen
 • pohjaveden pinnan ennallaan pitämiseen
 • alueellisen ja paikallisen kuivatuksen varmistamiseen
 • haitallisten aineiden minimoimiseen hulevesissä sekä
 • hulevesien hyötykäytön edistämiseen.

Helsingin kaupungin tulvaohje

Ohje kertoo, miten voi suojella omaisuuttaan merivesi- ja vesistötulvia sekä rankkasateista ja lumensulamisvesistä johtuvia hulevesitulvia vastaan. Ohjeessa neuvotaan myös, kuinka tulviin voi etukäteen varautua. 

Mattolaiturit

Helsingin 14 mattolaituria sijaitsevat Pukinmäen uutta, kesäkuussa 2008 avattua laituria lukuun ottamatta meren rannalla:

 • Herttoniemessä
 • Hevossalmessa
 • Humallahdessa
 • Kalasatamassa
 • Lauttasaaressa
 • Marjaniemessä
 • Merisatamassa
 • Munkkiniemessä
 • Ruoholahdessa
 • Sörnäisten Rantatiellä
 • Taivallahdessa
 • Tervasaaressa ja
 • Vartiokylässä.

Mattolaiturit ovat avoinna toukokuusta syyskuuhun ja varsinkin lämpiminä kesäpäivinä matonpesijöitä on runsaasti ja toiminta laitureilla on vilkasta.

Mattolaiturit palvelukartalla06.12.2019 04:08