Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 2611
Toimipiste kartalla

Stara, Helsinki

Ilmalankuja 2 L
00240 Helsinki
PL 1660, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 17000
Toimipiste kartalla

Luonnonsuojelualueet

Helsingissä on 71 luonnonsuojelualuetta. Näistä 31 sijaitsee saarissa, joihin ei ole tieyhteyttä.

Helsingin luonnonsuojelualueet rauhoitusperusteen mukaan:

Suojeluperuste Luonnonsuojelualueita

Kpl Pinta-ala (ha)
Linnusto 33 555,8
Metsä 19 495,0
Niitty 7 27,6
Suo 6 27,6
Geologia 5 243,6
Uhanalainen laji 1 0,1
Yhteensä 71 1350


Helsingin ensimmäinen luonnonsuojelualue, Lauttasaaren Tiiraluoto, perustettiin vuonna 1948.

Helsingin kaupungin omistamilla mailla muiden kuntien alueella (Hangossa, Inkoossa, Espoossa ja Sipoossa) on lisäksi yhteensä seitsemän luonnonsuojelualuetta. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 305,4 hehtaaria.

Luonnonsuojeluohjelmassa 2015-2024 on esitetty rauhoitettavaksi 47 uutta kohdetta, joista osa on jo rauhoitettu. Luonnonsuojeluohjelma on linkitetty sivun alaosaan.

Luonnonsuojelualueiden rajaukset, rauhoituspäätökset ja hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä luonnonsuojeluohjelman kohteet löytyvät Luontotietojärjestelmästä (Helsingin Karttapalvelu).15.11.2022 11:23