Suoraan sisältöön

Luonnonmuistomerkit

Luonnonsuojelulain mukaan yksittäinen luonnonmuodostuma, kuten puu, puuryhmä tai siirtolohkare on mahdollista suojella luonnonmuistomerkkinä. Suojelun perusteena voi olla harvinaisuus, maisemallinen merkitys, tieteellinen arvo, kauneus tai muu vastaava merkitys.

Luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta Helsingissä päätöksen tekee kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Helsingissä sijaitsevat luonnonmuistomerkit

Helsingissä on yhteensä 31 luonnonmuistomerkkiä. Niistä suurin osa on jollakin tavalla erikoisia puita tai puuryhmiä, mutta mukaan mahtuu myös hiidenkirnuja, kalliorotko ja siirtolohkare. 

Koko maan laajuisena erikoisuutena voidaan pitää Pihlajamäen hiidenkirnuja, joista yksi on maamme suurin. Geologisten tutkimusten mukaan ne ovat syntyneet jo viimeisintä jääkautta edeltäneen jääkauden sulamisvesien pyörityksessä.

Tiedot luonnonmuistomerkeistä löytyvät myös luontotietojärjestelmästä.

Luontotietojärjestelmä06.12.2019 04:04

Geologiset kohteet

Hiidenkirnuja, kalliorotko ja siirtolohkare.

Lehtipuut

Tammi, haapa, jalopähkinä, tyrni...

Havupuut

Mäntyjä ja käärmekuusi.