Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Viikinkaari 2a
00790 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 2611
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Stara, Helsinki

Ilmalankuja 2 L
00240 Helsinki
PL 1660, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 17000
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Luonnonsuojelu

Ajankohtaista

Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen valmistelu loppusuoralla

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamisesityksen. Suunniteltu suojelualue on 137 hehtaarin laajuinen, monipuolinen lehtojen ja korpien muodostama kokonaisuus.

Kommentoi suunnitelmia!

Voit antaa palautetta Haltialanmetsän rauhoitusesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Kommentteja voi lähettää 28.2. asti osoitteeseen ymk@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee Haltialanmetsän perustamisesityksen kevään aikana, minkä jälkeen asia etenee kaupunginhallitukseen ja Uudenmaan ELY-keskukseen. Uudenmaan ELY-keskus tekee päätöksen suojelualueen perustamisesta.

Luonnonsuojelu perustuu luonnonsuojelulakiin (1996). Sen päätavoite on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen.

Luonnonsuojelun keinoja ovat luonnonsuojelualueiden ja luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen sekä luontotyyppien ja eliölajien suojelu.

Helsingin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyksikkö valmistelee luonnonsuojelualueiden rauhoitusesityksiä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmia, jotka Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa. Luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta päättää kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/luonnonsuojelu.


 JAA
30.01.2019 10:37