Suoraan sisältöön

Puistojen suunnittelu, rakentaminen ja hoito

Puistoja - uusia ja vanhoja - käsitellään monenlaisissa suunnitelmissa. Asukkaiden toivotaan osallistuvan suunnitteluun. Suunnittelun alkamisesta, suunnitelmien nähtävillä olosta ja vuorovaikutustilaisuuksista tiedotetaan kaupunkiympäristön toimialan verkkosivulla sekä alueen lehdissä.

Puistojen rakentajina voivat olla Helsingin kaupungin rakentamispalvelun eli Staran yksiköt tai yksityiset urakoitsijat, mutta lopputuloksesta vastaa aina kaupunkitila ja maisemasuunnittelu-yksikkö.

Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain paljonko rahaa viheralueiden rakentamiseen ja peruskorjauksiin on käytettävissä. Sitten kaupunkitila ja maisemasuunnittelu-yksikkö valitsee rakennettavat ja peruskorjattavat puistot. Kohteiden valinnassa etusijalla ovat muun muassa turvallisuus ja kaupungin tasapuolinen kehittäminen.

Puistojen hoitoon kuuluvat muun muassa siivoaminen ja kasvillisuuden hoito sekä kalusteiden, varusteiden ja kulkureittien kunnossapito. Tämä tehdään ns. viheralueiden hoitoluokituksen mukaan. Puistoa rakennettaessa puistosuunnitelmassa päätetään hoitoluokka, jota voidaan tarvittaessa myöhemmin aluesuunnitelmassa muuttaa.06.12.2019 03:54