Suoraan sisältöön

Aikataulu

Kansallinen kaupunkipuisto -hankkeesta tehdään päätös valtuustokauden 2017–2021 aikana.

Perustamisselvitykseen kuuluvat kansallisen kaupunkipuiston sisällön ja tavoitteiden selvittäminen, maankäyttötarkastelut, hoito- ja käyttösuunnitelma ja vaikutusten arviointi.

Vaihe I: Esiselvitys

Kevät 2017: Perustamisselvityksen aloittaminen (esiselvitys)

  • Taustatietojen keruu
  • Työryhmä- ja ohjausryhmätyöskentely
  • Asukkaiden, yhteisöjen, kaupungin henkilöstön ja päättäjien osallistuminen

Syksy 2019: Esiselvitysraportti valmistuu: Helsingin kansallisen kaupunkipuiston vaikutukset ja vaihtoehdot. Linjataan päätöksenteon ketju.

Vaihe II: Perustamisselvitys

Vaihe III: Mahdollinen hakemusvaiheJAA
06.12.2019 03:55