Kansallinen kaupunkipuisto -työpajat

Helsingin kansallisen kaupunkipuiston työpajat tuovat yhteen eri alojen asiantuntijoita mm. ympäristökasvattajia, historiantutkijoita ja kaupunkisuunnittelijoita. Työpajoissa keskustellaan kaupunkipuiston toteuttamisesta ja vuorovaikutuksesta. Tälle sivulle kootaan työpajojen yhteenvedot sekä asiantuntijoiden esitykset.

Luonto ja luonnonmaisemat -työpaja

Luonto ja luonnonmaisemat -työpaja järjestettiin torstaina 28.9.2017 kello 13–15.45 Viikin ympäristötalossa. Työpajassa ideoitiin, millaisia tulokulmia Helsingin luonto voisi tarjota kaupungin tarinaan.


Historia, kulttuuriympäristöt ja puistot -työpaja

Toinen työpaja pidettiin 26.10.2017 kello 12.30–15.30 kaupunginmuseon tiloissa. Työpajan tavoitteena oli hahmotella Helsingin tarinan historiaan, kulttuuriympäristöihin ja puistoihin liittyviä osa-alueita ja näkökulmia


Helsingin kansallinen kaupunkipuisto: elämyksiä, kokemuksia ja hyvinvointia? -työpaja

Kolmas työpaja järjestettiin 23.11.2017 kello 12.30–15.45 info- ja näyttelytila Laiturilla. Työpajassa pohdittiin, mitä hyötyä ja iloa kansallinen kaupunkipuisto voisi tuoda helsinkiläisten arkeen.

Helsingin kansallinen kaupunkipuisto: tarkastelualueen rajaus -työpaja

Neljäs työpaja järjestettiin 1.3.2018 kello 09.00–12.00 Helsingin kaupungin tiloissa Kansakoulunkadulla. Työpajassa pohdittiin, millainen kaupunkipuiston aluerajaus voisi olla. Työpajassa valmistui kuusi ryhmätyötä, joissa kaupunkipuisto sijoitettiin Helsingin kartalle.
JAA
05.03.2018 14:37