Suoraan sisältöön

Aikataulu

Kansallinen kaupunkipuisto -hankkeesta tehdään päätös valtuustokauden 2017–2021 aikana.

Perustamisselvitykseen kuuluvat kansallisen kaupunkipuiston sisällön ja tavoitteiden selvittäminen, maankäyttötarkastelut, hoito- ja käyttösuunnitelma ja vaikutusten arviointi.

Vaihe I: Esiselvitys

Kevät 2017: Perustamisselvityksen aloittaminen (esiselvitys)

  • Taustatietojen keruu
  • Työryhmä- ja ohjausryhmätyöskentely
  • Asukkaiden, yhteisöjen, kaupungin henkilöstön ja päättäjien osallistuminen

Maaliskuu 2019: Esiselvitysraportti valmistuu: Helsingin kansallisen kaupunkipuiston vaiktukset ja mahdollinen alue (sisällön tavoitteet).

Päätös perustamisselvityksen jatkamisesta

Vaihe II: Perustamisselvitys

Vaihe III: Mahdollinen hakemusvaiheJAA
18.10.2018 17:10