Suoraan sisältöön

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin?

Kaupunki selvittää mahdollisuuksia perustaa Helsinkiin kansallinen kaupunkipuisto. Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää suomalaista kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajoina, eheinä kokonaisuuksina. Samalla tuetaan kestävää kaupunkisuunnittelua ja rakentamista. Kansallisesta kaupunkipuistosta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Lue lisää kansallisesta kaupunkipuistosta »

Selvityksestä tietoa päätöksentekoa varten

Kaupunki on kutsunut kaikki kansallisesta kaupunkipuistosta kiinnostuneet mukaan osallistumaan perustamisselvitystyöhön. Esiselvitysvaiheessa 2017–2019 on etsitty vastauksia kysymyksiin:

  • Mitä kansallinen kaupunkipuisto merkitsisi Helsingille?
  • Millaista tarinaa haluamme vaalia Helsingistä jälkipolville?
  • Mitä hyötyjä, haittoja ja vaikutuksia kansallisesta kaupunkipuistosta olisi Helsingille, sen asukkaille, elinkeinoelämälle ja muille toimijoille?
  • Mitä alueita ja teemoja kansallinen kaupunkipuisto sisältäisi?
  • Miten kaupunkipuisto vaikuttaisi maankäytön suunnitteluun?
  • Millainen olisi puiston tarkastelualue kaavatarkastelujen pohjaksi?
  • Millaisia lisäselvityksiä tarvitaan?

Esiselvitys on valmistumassa ja sitä täydennetään syksyn 2019 aikana taloudellisten vaikutusten arvioinnilla. Tutustu esiselvitysluonnokseen (pdf).

Päätöksiä kaudella 2017–2021

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta päättää ympäristöministeriö, ja hakemuksen ministeriölle voi tehdä vain kaupunki itse. Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyö aloitettiin Helsingissä keväällä 2017 kaupunginvaltuuston yksimielisellä päätöksellä. Tavoitteena on, että valtuusto päättää kauden 2017–2021 aikana, hakeeko Helsinki kansallisen kaupunkipuiston statusta. Ratkaisu tehdään, kun tarvittavat selvitykset ja työvaiheet ovat valmistuneet.

Lisätietoja:

Osallistu ja seuraa hanketta »
Yhteystiedot ja työryhmät »
Aikataulu »


Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/kaupunkipuisto.JAA
13.02.2020 18:52