Suoraan sisältöön

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin?

Kaupunki selvittää mahdollisuuksia perustaa Helsinkiin kansallinen kaupunkipuisto. Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää suomalaista kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajoina, eheinä kokonaisuuksina. Samalla tuetaan kestävää kaupunkisuunnittelua ja rakentamista. Kansallisesta kaupunkipuistosta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Lue lisää kansallisesta kaupunkipuistosta »

Selvityksestä tietoa päätöksentekoa varten

Kaupunki on kutsunut kaikki kansallisesta kaupunkipuistosta kiinnostuneet mukaan osallistumaan perustamisselvitystyöhön. Esiselvitysvaiheessa 2017–2020 on etsitty vastauksia kysymyksiin:

  • Mitä kansallinen kaupunkipuisto merkitsisi Helsingille?
  • Millaista tarinaa haluamme vaalia Helsingistä jälkipolville?
  • Mitä hyötyjä, haittoja ja vaikutuksia kansallisesta kaupunkipuistosta olisi Helsingille, sen asukkaille, elinkeinoelämälle ja muille toimijoille?
  • Mitä alueita ja teemoja kansallinen kaupunkipuisto sisältäisi?
  • Miten kaupunkipuisto vaikuttaisi maankäytön suunnitteluun?
  • Millainen olisi puiston tarkastelualue kaavatarkastelujen pohjaksi?
  • Millaisia lisäselvityksiä tarvitaan?

Esiselvitys on valmistunut ja sitä on täydennetty syksyn 2019 aikana taloudellisten vaikutusten arvioinnilla.

Tutustu

Esiselvityksessä tarkasteltiin osallistumisprosessin aikana esiin tulleiden neljän erilaisen toimintatavan vaikutuksia. Vaihtoehtoisten alustavien tarkastelualueiden (vaihtoehdot VE1,VE2 ja VE3) lisäksi prosessin aikana kehittyi myös vaihtoehto VE Nyky+. Tässä vaihtoehdossa parannettaisiin viherympäristön laatua koko kaupungin alueella tasapuolisesti nykyistä isomman budjetin turvin. Vaihtoehdossa VE Nyky+ ei edetä kansallisen kaupunkipuiston hakuvaiheeseen, vaan Helsingin kaupunkipuiston eri­tyiset arvot turvataan kaupungin omin toimin ilman ympäristöministeriön päätöstä.

kansallisen kaupunkipuiston vaihtoehdot kartalla.

Esiselvityksessä tarkastelussa olleet vaihtoehdot. Kuvaa klikkaamalla se avautuu suuremmassa koossa (pdf).

Päätöksiä kaudella 2017–2021

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta päättää ympäristöministeriö, ja hakemuksen ministeriölle voi tehdä vain kaupunki itse. Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyö aloitettiin Helsingissä keväällä 2017 kaupunginvaltuuston yksimielisellä päätöksellä. Tavoitteena on, että valtuusto päättää kauden 2017–2021 aikana, hakeeko Helsinki kansallisen kaupunkipuiston statusta. Ratkaisu tehdään, kun tarvittavat selvitykset ja työvaiheet ovat valmistuneet. 

Kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt päätöksen asiasta 26.5.2020. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esiselvityksen ja antoi ohjeita jatkosuunnittelulle.

Lisätietoja:

Osallistu ja seuraa hanketta »
Yhteystiedot ja työryhmät »
Aikataulu »


Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/kaupunkipuisto.08.12.2020 11:12