Luontotietojärjestelmä

Tietoa Helsingin luonnosta

Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon.

Luontotietojärjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat:

  • luonnonsuojelukohteet
  • arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet
  • linnustollisesti arvokkaat kohteet
  • arvokkaat geologiset kohteet
  • tärkeät lepakkoalueet
  • kääpäkohteet ja
  • arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet.

Käyttäjä voi tarkastella valitsemiaan aineistoja erilaisten karttapohjien tai ilmakuvan päällä. Kohderaportissa kerrotaan kohteeseen liittyviä tietoja ja lajihavaintoja. Hakutoiminnon avulla voi etsiä esimerkiksi tietyn lajin havaintotietoja.

Yleisöversion tietosisältöä on suodatettu luonnonsuojelusyistä. Suunnittelu- ja tutkimustarkoituksessa tulee käyttää virkaversiota.

Luontotietojärjestelmän yleisöversio

Palautetta luontotietojärjestelmästäJAA
10.10.2018 13:36