Suoraan sisältöön

LUMO-seminaari 2014

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2008 - 2017 toteutuminen vuosina 2011 - 2013. Seminaari 3.6.2014 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa. 

Ohjelma
12.30–12.40 LUMO-toimintaohjelman toteutumisesta (pdf)
Kaarina Heikkonen, kaupunkiekologi, ympäristökeskus

12.40–13.00 Yleiskaavaan liittyvistä selvityksistä ja vihervisiosta (pdf)
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto

13.00–13.20 Helsingin kestävä viherrakenne -selvitys (pdf)
Kati Vierikko, tutkija, Helsingin yliopisto

13.20–13.40 Helsingin metsien suojelusta (pdf)
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, ympäristökeskus

13.40–14.00 Lumon toteutuminen luonnonhoidossa (pdf)
Tiina Saukkonen, luonnonhoidon suunnitteluvastaava, rakennusvirasto

14.00–14.20 Kahvitauko

14.20–14.25 Tietoisku Helsingin geotoopeista (pdf)
Antti Salla, ympäristötarkastaja, ympäristökeskus

14.25–14.45 Niittyjen kunnostuksesta ja ylläpidosta (pdf)
Päivi Islander, projektipäällikkö, rakennusvirasto

14.45–15.05 Haitallisten vieraslajien torjunnasta (pdf)
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija ja Riitta Partanen, vapaaehtoistyön koordinaattori, rakennusvirasto

15.05–15.25 Kartoitus kosteikkojen luonto- ja virkistysarvoista (pdf)
Mattias Järvinen, suunnittelupäällikkö, FCG

15.25–15.35 Tietoisku Helsingin luontotietojärjestelmästä (LTJ) (pdf)
Sanna Elijoki, ympäristötarkastaja, ympäristökeskus

15.35–15.45 Ympäristövastuullisuuden edistämisestä (pdf)
Kaisa Pajanen, johtava ympäristösuunnittelija, ympäristökeskus

15.45–16.00 Loppukeskustelu06.12.2019 03:58