Suoraan sisältöön

Luonnonympäristöt

Metsät

Helsingissä on metsiä noin 4 700 hehtaaria. Useimmat metsäalueet ovat pienikokoisia, mutta laajempiakin alueita on Keskuspuistossa, Viikissä, Kivikossa, Mustavuoressa, Uutelassa, Santahaminassa, Villingissä ja Östersundomissa. 

Yleisimpiä metsätyyppejä ovat kuusivaltaiset tuoreet ja lehtomaiset kangasmetsät, joita on erityisesti Pohjois-Helsingissä. Idässä tyypillisiä ovat karummat hiekkamaiden mäntyvaltaiset kangasmetsät. 

Kaikkein rehevimmillä kasvupaikoilla on lehtoja, joissa kasvaa jaloja lehtipuita ja useita keväisin kukkivia ruohokasvilajeja. Soita Helsingissä on jäljellä hyvin vähän, mutta metsissä on paljon pienialaisia soistumia.

Rannat

Vesistöt rantoineen ja rikkonainen saaristo ovat tärkeitä elinympäristöjä sekä kasveille että eläimille. Meren rantaa Helsingissä on yli 200 kilometriä ja saaria yli 300.

Suojaisessa sisäsaaristossa tyypillisiä ovat rantaniityt, hiekkarannat ja erilaiset kosteikot. Ulkosaaristossa on enemmän kallio- ja louhikkorantoja.

Vantaanjoki virtaa läpi Helsingin pohjoisen savitasangon noin kymmenen kilometrin matkan. Vanhankaupungin kalatie on tärkeä mahdollistaessaan vaelluskalojen nousun Vantaanjoen vesistöön. Myös puronrantojen elinympäristöt ovat monimuotoisuuden kannalta tärkeitä ja myös ne toimivat ekologisina yhteyksinä.

Arvokkaimmat luonnonympäristöt on rauhoitettu luonnonsuojelulailla06.12.2019 03:56