Suoraan sisältöön

Mieli ja keho virkistyvät

Tärkeitä kaupunkiluonnon tarjoamista ekosysteemipalveluista ovat virkistäytymiseen liittyvät palvelut. Luonto koetaan keskeisenä kaupunkiympäristön laatutekijänä: se tarjoaa esteettisiä arvoja, monenlaisia maisemia ja niiden vaihtelua, sekä ympäristön vuodenaikojen vaihtelun kokemiselle. Kaupunkilaistumisesta huolimatta luonto on tärkeä suurelle osalle ihmisistä.

Kaupunkilaisten oleskelu viheralueilla vaikuttaa myönteisesti psyykkiseen hyvinvointiin. Luonnossa ja erityisesti omissa mielipaikoissa koetaan ”elpymistä”: rentoutumista, rauhoittumista ja ajatusten selkiytymistä sekä keskittymiskyvyn paranemista.

Luonnossa harrastaminen on osa virkistäytymistä. Joillekin tärkeää voi olla lintujen tarkkailu, valokuvaus ja luonnon monimuotoisuuden havainnointi sinänsä. Toisille luonto tarjoaa viihtyisän paikan liikunnan harrastamiseen: kävelyyn sauvoilla tai ilman, pyöräilyyn, retkeilyyn ja koiran ulkoiluttamiseen. Myös kouluissa lähiluontoa voi hyödyntää sekä ympäristökasvatuksessa että liikunnassa.

Oman lähiluonnon arvostaminen ja siitä nauttiminen voi auttaa kaupunkilaisia elämään kestävämmin. Virkistäytymään ei tarvitse lähteä kauas, jos voi nauttia kaupungin omien ekosysteemien palveluista.06.12.2019 03:57