Suoraan sisältöön

Luonnon tarjoamat palvelut

Kaupungeissakin ollaan täysin riippuvaisia luonnosta ja sen tuottamista ilmaisista hyödyistä eli ekosysteemipalveluista.

Näitä palveluita ovat esim. ravinto, erilaiset raaka-aineet, veden kierto ja myös kulttuuriset hyödyt kuten luonnon virkistyskäyttö. Ekosysteemipalveluiden turvaaminen edistää ekosysteemien kestävyyttä ja toimintavarmuutta myös häiriötilanteissa. 

Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa ovat ekosysteemipalvelut tärkeässä asemassa. Ajankohtainen kysymys Helsingissä on, miten kaupunkirakennetta onnistutaan tiivistämään heikentämättä keskeisiä ekosysteemipalveluja.  

Kaupunkiympäristössä luonnon virkistyskäyttö on merkittävä ekosysteemipalvelu. Helsingissä luontoa pidetään erittäin tärkeänä sekä raittiin ilman saamisen että luonnon kauneudesta ja luontoelämyksistä nauttimisen vuoksi. Luonto tarjoaa toisaalta mahdollisuuksia yhteisiin liikunta- ym. harrastuksiin, mutta myös yksin rauhassa olemiseen.

Ekosysteemipalvelut taulukkona (pdf)06.12.2019 03:57

Tietonurkka ekosysteemipalveluista

Ekosysteemipalvelut ovat aineellisia ja aineettomia hyötyjä, joita ihminen saa ekosysteemien monimuotoisesta rakenteesta ja toiminnasta.

Vesi virtaa, imeytyy ja puhdistuu

Veden kiertokulkua kaupungissa voi tarkastella sadevettä seuraamalla. Minne vesi kulkeutuu ja imeytyy sateen jälkeen? Mitä se kuljettaa mukanaan?

Mieli ja keho virkistyvät

Tärkeitä kaupunkiluonnon tarjoamista ekosysteemipalveluista ovat virkistäytymiseen liittyvät palvelut.

Nauti ja anna toisten nauttia

Paikallisten ekosysteemipalveluiden hyvä tila on hyödyksi ja iloksi kaupunkilaisille itselleen.