Suoraan sisältöön

City Biodiversity Index (CBI) Helsingissä

City Biodiversity Index eli Singapore Index on kaupunkiluonnon monimuotoisuutta mittaava indeksi. Indeksin tarkoituksena on tarjota työkaluja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden suojeluun. Indeksi on kehitetty kansainvälisenä yhteistyönä. Se on tarkoitettu kaupungeille biodiversiteetin kehittymisen itsearviointivälineeksi. Kehitystyötä koordinoidaan Singaporesta.

CBI koostuu 23 indikaattorista, jotka jaetaan kolmeen osa-alueeseen: alkuperäisluonto, ekosysteemipalvelut ja hallinto. Jokaisesta indikaattorista saa pisteitä 0–4. Indikaattorit laskettiin Helsingissä ensimmäistä kertaa. Indeksi on tarkoitus laskea noin neljän vuoden välein.

Pisteytyksessä huomioitiin vain ne indikaattorit, joille pisteytys oli mahdollista laskea. Pisteitä kertyi yhteensä 54/92. Alkuperäisluonnon indikaattoreista niitä tuli 13/40. Ekosysteemipalveluihin liittyvissä indikaattoreissa tulos oli 11/16 ja hallinnon indikaattoreissa 30/36.

Indeksin perusteella Helsingissä biodiversiteettiin liittyvän hallinnon tila on hyvä. Helsingissä on jäljellä paljon alkuperäistä luontoa ja virkistysalueita on runsaasti suhteessa asukasmäärään. Vettä läpäiseviä pintoja on kohtuullisesti. Ekologisesti haitallisia vieraslajeja ei ole kovin paljon.

Sen sijaan Helsingin runsaista luontoalueista vain pieni osa on suojelun piirissä. Luontoalueiden muodostama verkosto on rikkonainen. Alkuperäislajistoa kuvaaviin indikaattoreihin on tarjolla vain vähän seurantatietoa eivätkä kaikki tiedot ole ajantasaisia.

Vaikka luonto- ja virkistysalueita on paljon ja opetussuunnitelmassa tuodaan esiin luonnon monimuotoisuutta, nykytiedon valossa peruskoululaiset tekevät maastovierailuja yllättävän vähän. Indeksin perusteella Helsinki käyttää biodiversiteettiin turvaamiseen ja hoitamiseen hyvin vähän rahaa.

Indeksin tulokset nostavat esiin selkeitä kehityskohteita, mutta myös selkeitä onnistumisia. Erityisesti hallinnon indikaattoreissa oli sellaisia, joiden kohdalla Helsinki voisi harkita jopa kaupunkikohtaisia lisätavoitteita.

Jokaisesta indikaattorista on laadittu kortti, jossa kuvataan tarkemmin indikaattorin nykytilaa ja suunniteltua seurantaa.15.09.2020 08:54