Suoraan sisältöön

Luonnon monimuotoisuus

Ajankohtaista Huom! Tilaisuus peruttu

Asukastilaisuus keskiviikkona 25.3.2020 klo 17.15–19.15

17.15 Taustaa ja tavoitteita
Kaisa Pajanen, tiimipäällikkö

17.30 Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2020-2028 esittely

Anni Korhonen, tutkija (vesiluonto)
Satu Tegel, suunnitteluasiantuntija (rakennetun ympäristön luonto)
Kaarina Heikkonen, kaupunkiekologi (luontotyypit ja lajit)

18.15 Keskustelua

19.15 Tilaisuus päättyy

Mahdolliset kommentit pyydetään lähettämään kirjallisesti sähköpostilla kaupunkiekologi Kaarina Heikkoselle (etunimi.sukunimi@hel.fi) 15.4. mennessä.


Helsinki sijaitsee kasvimaantieteellisellä keskieurooppalaista lehtokasvillisuutta ja pohjoista havumetsävyöhykettä välittävällä tammivyöhykkeellä. Luonnossa on havaittavissa monipuolisesti molempien vyöhykkeiden piirteitä. Osaltaan myös vaihteleva kallio- ja maaperä sekä sijainti rannikolla luovat perustaa luonnon monimuotoisuudelle.

Helsingissä on viheralueita noin 47 % maapinta-alasta eli noin 100 km2.

Helsingin metsissä ja rannoilla on monenlaisia vielä melko luonnontilaisia luontotyyppejä. Lisäksi ihmisen vaikutus on edistänyt lajistollista monimuotoisuutta puistoissa, pihoilla ja puutarhoissa.

Helsingin alueen maankamarassa näkyvät tyypilliset eteläsuomalaisen rannikkoalueen geologiset piirteet: Alueella on runsaasti kallioisia osin ohuen moreenin peittämiä mäkiä sekä niiden välisiä laaksoja ja tasankoja, joiden pintamaalajina on savi tai siltti.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/lumo.JAA
18.03.2020 10:44

City Biodiversity Index (CBI) Helsingissä

Indeksi mittaa kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.