Suoraan sisältöön

Luonnon monimuotoisuus

Ajankohtaista: 

LUMO-toimintaohjelma hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.4.2021. Lautakunta teki ehdotukseen muutamia täydennyksiä ja muutoksia.

LUMO-seminaari 12.8. klo 9-15 

LUMO-seminaari on tarkoitettu sekä kaupungin että yhteistyökumppaneiden asiantuntijoille mutta on avoin kaikille. Seminaarissa kerrotaan mitä kaupunkiympäristölautakunnassa päätettiin 20.4.2021 LUMO-ohjelman hyväksymisen myötä. 

Seminaarissa kerrotaan LUMO-ohjelman 2021-2028 tavoitteista ja tavoitteiden ekologisista perusteluista. Lisäksi kerrotaan miten tavoitteita ja toimenpiteitä toteutetaan. Kunkin tavoitteen aihepiiriä kommentoi kaupungin ulkopuolinen taho. Kaikki puheenvuorot ovat 5 min pituisia ja lisäksi on varattu 10 min keskusteluaikaa kullekin teemalle. 

Seminaari järjestetään etänä Teamsissä. Mukaan mahtuu 300 osallistujaa. Tilaisuus nauhoitetaan Helsingin kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden käyttöön.

Noudata seminaarietikettiä ja liity tapahtumapäivänä mukaan tilaisuuteen alla olevasta linkistä.

Liity LUMO-seminaariin tästä linkistä! 

Seminaarietiketti:

 • Pidä kamera ja mikrofoni suljettuna, ellet ole saanut puheenvuoroa. 
 • Kysymykset ja keskustelu tapahtuu kootusti esitysten jälkeen, ei esityksen aikana
 • Puheenvuoroa voi pyytää nostamalla Teams-käden. Nämä suorat puheenvuoropyynnöt ovat etusijalla. 
 • Kysymyksen/kommentin voi kirjoittaa myös viestinä chattiin. Käymme chat-keskustelun läpi tilaisuuden jälkeen, mikäli kaikkia kommentteja ei ehditä käsitellä tilaisuuden aikana.

Ohjelma  

Tilaisuuden juontaa Riku Cajander

Klo 9:00 Avauspuheenvuoro "Luonnon monimuotoisuus – mitä se on ja miksi sillä on väliä?", Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Leif Schulman

Klo 9:30  LUMO-teemat

1. Luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja hyödyntäminen entistä paremmin koko kaupungin toiminnassa / Integroiminen kaikkeen kaupungin toimintaan / ekologinen kompensointi 

 • ympäristöjohtaja Esa Nikunen
 • yleiskaavapäällikkö Pasi Rajala
 • kommenttipuheenvuoro Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja Antti Halkka

2. Sini- ja viherverkostojen toimivuutta vahvistetaan 

 • ympäristötarkastaja Tuomas Lahti 
 • luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila
 • kommenttipuheenvuoro Espoon kaupungilta yleiskaavasuunnittelija Joel Jalkanen

11. Luonnon kestävää virkistyskäyttöä edistetään ja asukkaiden toimintaa luonnon monimuotoisuuden hyväksi tuetaan

 • tiimipäällikkö Kaisa Pajanen
 • projektisuunnittelija Elina Nummi
 • kommenttipuheenvuoro ympäristöministeriöstä erityisasiantuntija Matti Nieminen  

Klo 10.45 Tauko

Klo 11.00 LUMO-teemat 

3. Luontotyypit tunnistetaan mahdollisimman kattavasti ja niiden säilymistä edistetään 

 • ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen
 • kommenttipuheenvuoro Suomen ympäristökeskuksesta erikoistutkija Tytti Kontula

4. Metsien hoidon vaikutukset tunnistetaan ja luonnon monimuotoisuutta lisätään suunnitelmallisesti

 • ympäristötarkastaja Kalle Nisula
 • suunnitteluvastaava Tiina Saukkonen
 • kommenttipuheenvuoro Luonnonvarakeskuksesta tutkimusprofessori Raisa Mäkipää

5. Rakennetun ympäristön luonnon monimuotoisuutta rikastetaan tulevaisuutta ennakoiden

 • yksikön päällikkö Laura Walin 
 • kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen
 • kommenttipuheenvuoro Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:stä suojelusihteeri Juho Leppänen

Klo 12.15 Lounastauko

Klo 12.45 LUMO-teemat

6. Saarten ja rantojen vedenalaiset luontoarvot tunnistetaan ja niistä arvokkaimmat turvataan 

 • tiimipäällikkö Jari-Pekka Pääkkönen
 • maisema-arkkitehti Riikka Äärelä
 • kommenttipuheenvuoro metsähallituksesta projektikoordinaattori Jaakko Haapamäki

7. Jokien, pienvesien, soiden ja kosteikkojen luontoarvot tunnistetaan ja niitä parannetaan

 • tiimipäällikkö Jari-Pekka Pääkkönen
 • maisema-arkkitehti Riikka Äärelä
 • kommenttipuheenvuoro Helsingin yliopistolta yliopistonlehtori Petri Nummi

8. Lajien elinolosuhteita parannetaan

 • ympäristötarkastaja Jere Salminen
 • ympäristösuunnittelija Kalle Meller
 • suunnitteluasiantuntija Satu Tegel
 • kommenttipuheenvuoro Suomen ympäristökeskuksesta erikoissuunnittelija Ulla-Maija Liukko

9. Haitallisten vieraslajien torjuntaa tehostetaan

 • kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen 
 • vapaaehtoistyön koordinaattori Armi Koskela
 • kommenttipuheenvuoro Suomen luonnonsuojeluliitosta vieraslajiasiantuntija Markus Seppälä

10. Helsinkiläisten luontosuhdetta vahvistetaan ja tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden merkityksestä lisätään

 • luontokoulunopettaja Pekka Paaer 
 • tiimipäällikkö Katriina Arrakoski
 • kommenttipuheenvuoro Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta pedagoginen asiantuntija Anssi Almgren

Klo 14.50 päätöspuheenvuoro: ympäristöjohtaja Esa Nikunen

Lisätietoja: kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen (etunimi.sukunimi@hel.fi).

Helsingin luonnon monimuotoisuus

Helsinki sijaitsee kasvimaantieteellisellä keskieurooppalaista lehtokasvillisuutta ja pohjoista havumetsävyöhykettä välittävällä tammivyöhykkeellä. Luonnossa on havaittavissa monipuolisesti molempien vyöhykkeiden piirteitä. Osaltaan myös vaihteleva kallio- ja maaperä sekä sijainti rannikolla luovat perustaa luonnon monimuotoisuudelle. Helsingin alueen maankamarassa näkyvät tyypilliset eteläsuomalaisen rannikkoalueen geologiset piirteet: Alueella on runsaasti kallioisia osin ohuen moreenin peittämiä mäkiä sekä niiden välisiä laaksoja ja tasankoja, joiden pintamaalajina on savi tai siltti.

Helsingin metsissä ja rannoilla on monenlaisia vielä melko luonnontilaisia luontotyyppejä. Lisäksi ihmisen vaikutus on edistänyt lajistollista monimuotoisuutta puistoissa, pihoilla ja puutarhoissa.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/lumo.06.08.2021 15:50

City Biodiversity Index (CBI) Helsingissä

Indeksi mittaa kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.