Suoraan sisältöön

Luonnon monimuotoisuus

Ajankohtaista: 

LUMO-toimintaohjelma hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.4.2021. Lautakunta teki ehdotukseen muutamia täydennyksiä ja muutoksia.

Lisätietoja: kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen (etunimi.sukunimi@hel.fi).

Helsingin luonnon monimuotoisuus

Helsinki sijaitsee kasvimaantieteellisellä keskieurooppalaista lehtokasvillisuutta ja pohjoista havumetsävyöhykettä välittävällä tammivyöhykkeellä. Luonnossa on havaittavissa monipuolisesti molempien vyöhykkeiden piirteitä. Osaltaan myös vaihteleva kallio- ja maaperä sekä sijainti rannikolla luovat perustaa luonnon monimuotoisuudelle. Helsingin alueen maankamarassa näkyvät tyypilliset eteläsuomalaisen rannikkoalueen geologiset piirteet: Alueella on runsaasti kallioisia osin ohuen moreenin peittämiä mäkiä sekä niiden välisiä laaksoja ja tasankoja, joiden pintamaalajina on savi tai siltti.

Helsingin metsissä ja rannoilla on monenlaisia vielä melko luonnontilaisia luontotyyppejä. Lisäksi ihmisen vaikutus on edistänyt lajistollista monimuotoisuutta puistoissa, pihoilla ja puutarhoissa.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/lumo.22.04.2021 11:28

City Biodiversity Index (CBI) Helsingissä

Indeksi mittaa kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.