Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Viikinkaari 2a
00790 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 2611
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Urban Eco Islands

Lähiluontomatkailua kaupunkisaaristoon Helsingissä ja Tallinnassa

URBAN ECO ISLANDS -hankkeessa nostetaan Helsingin Vasikkasaari ja Tallinnan Aegnan saari uudenlaisiksi älykkäiksi luontomatkailukohteiksi. Saaria kehitetään kestävän matkailun ehdoilla herkkää saaristoluontoa kunnioittaen. Samalla tutkitaan, miten elämyksellistä ja kestävää matkailua voidaan edistää uusilla, innovatiivisilla ja älykkäillä ratkaisuilla.

Helsingin kaupunki toimii pääkoordinaattorina kaksivuotisessa hankkeessa, jonka partnereita ovat Forum Virium Helsinki, Tallinnan kaupunki ja Tukholman ympäristöinstituutin Tallinnan yksikkö.

Interreg logo
   eu logo

Vasikkasaari

Helsingin Vasikkasaari. Kuva 110th Street Productions
Helsingin Vasikkasaaresta kehitetään älykästä luontomatkailukohdetta. 

Aegnan saari

Aegna beach. Kuva Annika Harlio
Valkoiset hiekkarannat ovat osa Tallinnan Aegnan saaren monimuotoista luontoa.

Kohti kestävän matkailun arviointikriteerejä

Helsingin ympäristöpalvelut johtaa kaksi vuotta kestävää EU-hanketta Urban Eco Islands – Urban and Smart Island Tourism Destinations. Hankkeessa etsitään keinoja seurata ja ehkäistä kasvavan kävijämäärän aiheuttamaa rasitusta luonnolle Helsingin Vasikkasaaressa ja Tallinnan Aegnan saaressa. Kävijämäärän kehittymistä seurataan muun muassa Vasikkasaareen kesällä 2019 asennetun kävijälaskurin avulla.

Helsingin kaupunki on jo aloittanut luonnonhoitotyöt, mm. polkujen kunnostuksen Vasikkasaaressa osana merellisen strategian edistämistä. Saaren polut suunnitellaan niin, että niiltä ei tarvitse poiketa nähdäkseen saaren parhaat palat. Polkujen ja reittien kunnostus on tärkeä osa kestävää luontomatkailua, sillä ne ohjaavat ihmisten kulkua reiteille, joilla herkkä luonto ei vaurioidu.

Monimuotoisuurisuaita Vasikkasaaressa. Kuva Annika Harlio.
Vasikkasaaren kunnostustöistä ylijäänyt oksajäte on koottu ”monimuotoisuusrisuaidaksi”, joka tarjoaa linnuille ja hyönteisille sopivan elinympäristön. Kuva Annika Harlio 

Aegnan saari kuuluu Tallinnan kaupungille ja on suosittu lähimatkailukohde. Hankkeen aikana saareen rakennetaan uusi jätteenkeräysasema nykyisen liian pienen aseman tilalle. Lisäksi infotauluja uusitaan, jotta kävijät saavat monipuolisemmin tietoa saaren luonnosta, historiasta ja kestävistä toimintamalleista.

Aegnan saari Amiraalin talo
Tallinnassa sijaitsevalla Aegnan saarella on ollut asutusta jo 1400-luvulta lähtien. Välillä saarella on toiminut merilinnoitusyksikkö, josta muistona on nykyisin matkailukäytössä oleva Amiraalin talo. Kuva Olli Rinne

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa Helsingin ja Tallinnan saarikohteiden erityispiirteet huomioiva kestävän matkailun käsikirja. Käsikirjaan kootaan kriteeristö kaupunkialueella sijaitsevan luontomatkailukohteen kehittämistyössä huomioitavista ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista tekijöistä. Käsikirjassa esitellään lisäksi, miten näitä tavoitteita voidaan edistää älykkäillä ratkaisuilla. Käsikirja julkaistaan vuonna 2020.

Älykkäät ratkaisut osana luontoseurantaa

Vasikkasaaressa ja Aegan saarella tullaan testaaman Helsingin kaupungin kehittämisyhtiö Forum Viriumin sekä Tukholman ympäristöinstituutin Tallinnan yksikön kanssa älykkäitä ratkaisuja niin saaren luonnon kuin kävijöiden seurantaan.

Esimerkiksi dronea eli pienoishelikopteria tullaan hyödyntämään saarten luontoseurannassa. Dronen avulla saarta kuvataan ilmasta säännöllisin väliajoin, jolloin esimerkiksi reittien ja luonnon kuluminen nähdään aiempaa tarkemmin.

Saaria pyritään kehittämään yhdessä kävijöiden kanssa ja heidät halutaan mukaan mm. testaamaan uusia teknologioita. Kesällä 2019 vierailijat pääsivät vastaamaan Vasikkasaaressa ja Aegnan saarella tehtyyn kävijäkyselyyn. Älykkäiden ratkaisujen avulla kävijät voivat tulevaisuudessa itse osallistua saarten kehittämiseen esimerkiksi raportoimalla tietoa luonnosta sekä roskaantumisesta saarilla.

Hankkeen aikana Vasikkasaareen tullaan myös tekemään mobiililuontopolku, joka kannustaa kävijää seuraamaan erilaisia luontoon liittyviä ilmiöitä. Vastaavasti Aegnassa reittien varrelle tuodaan lisää tietoa, joka kannustaa ympäristöstä nauttimiseen.

Vasikkasaaresta näkymä Helsingin keskustaan. Kuva Tuomas Lahti.
Vasikkasaari sijaitsee lyhyen venematkan päässä Helsingin kauppatorilta. Saaren länsirannalta näkyy hyvin Suomenlinna. Kuva Tuomas Lahti.

Lisätietoa hankkeesta

Annika Harlio, projektikoordinaattori, luonto ja ympäristötietoisuus
Puh. +358 40 3560 720, annika.harlio @ hel.fi

Maria Suomela, projektiasiantuntija, luonto ja ympäristötietoisuus
Puh. +358 40 5950250, maria.suomela @ hel.fi

Tietoa projektista

 • Hankkeen nimi: URBAN ECO ISLANDS – Urban and Smart Island Tourism Destinations
 • Kesto: 1.4.2019 - 30.6.2021
 • Rahoittaja: European Regional Development Fund, Interreg Central Baltic
 • Hankeosapuolet:
  • Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut (pääkoordinaattori)
  • Tallinnan kaupungin keskushallinto (projektipartneri)
  • Forum Virium Helsinki Oy (projektipartneri)
  • Tukholman ympäristöinsituutti Tallinnan yksikkö (projektipartneri)
 • Budjetti: 1 093 704 euroa
 • EU-rahoituksen osuus: 858 225 euroa

Forum Virium

Tallinn Centre District Administration

Stockholm Environment Institute

Helsingin kaupungin merellinen strategia

Lisätietoa Aegnan saaresta mm. Citynature.eu>Aegna ja www.aegna.ee

Seuraa Vasikkasaaren luontoa livekamerasta


logo urban eco islands

logo interreg

eu logo


      JAA
06.12.2019 04:13