Suoraan sisältöön

Urban Eco Islands

Lähiluontomatkailua kaupunkisaaristoon Helsingissä ja Tallinnassa

URBAN ECO ISLANDS -hankkeessa nostettiin Helsingin Vasikkasaari ja Tallinnan Aegnan saari uudenlaisiksi älykkäiksi luontomatkailukohteiksi. Saaria kehitettiin kestävän matkailun ehdoilla herkkää saaristoluontoa kunnioittaen. Samalla tutkittiin, miten elämyksellistä ja kestävää matkailua voidaan edistää uusilla, innovatiivisilla ja älykkäillä ratkaisuilla.

Helsingin kaupunki toimi pääkoordinaattorina kaksivuotisessa hankkeessa, jonka partnereita olivat Forum Virium Helsinki, Tallinnan kaupunki ja Tukholman ympäristöinstituutin Tallinnan yksikkö.

Interreg logo
   eu logo

Vasikkasaari

Helsingin Vasikkasaari. Kuva 110th Street Productions
Helsingin Vasikkasaaressa kehitettiin kestävää luontomatkailua ja älyratkaisuja. 

Aegnan saari

Aegna beach. Kuva Annika Harlio
Valkoiset hiekkarannat ovat osa Tallinnan Aegnan saaren monimuotoista luontoa.

Lähiluontomatkailua kestävästi

Helsingin ympäristöpalvelut johti kaksi vuotta kestävää EU-hanketta Urban Eco Islands – Urban and Smart Island Tourism Destinations. Hankkeessa etsittiin keinoja seurata ja ehkäistä kasvavan kävijämäärän aiheuttamaa rasitusta luonnolle Helsingin Vasikkasaaressa ja Tallinnan Aegnan saaressa. Kävijämäärän kehittymistä seurattiin Vasikkasaaressa muun muassa kävijälaskurilla ja kävijöiden sijaintia rekisteröivien antureiden avulla.

Osana hanketta ja Helsingin kaupungin merellistä strategiaa, Vasikkasaarella liikkumista helpotettiin kunnostamalla polkuja ja merkitsemällä reittejä maastoon. Saaren polut suunniteltiin niin, että niiltä ei tarvitse poiketa nähdäkseen saaren parhaat palat. Polkujen ja reittien kunnostus on tärkeä osa kestävää luontomatkailua, sillä ne ohjaavat ihmisten kulkua reiteille, joilla herkkä luonto ei vaurioidu.

Kulunohjausta Vasikkasaaren kunnostetuille poluille vahvistettiin rakennuttamalla saarelle houkuttelevia levähdyspaikkoja ja luomalla mobiililuontopolkuja. Vasikkasaaren mobiiliopas liitettiin osaksi Citynature.eu –verkkosivuja.

Vasikkasaaren levähdyspaikat sijaitsevat merkittyjen reittien varrella.

Vasikkasaaren levähdyspaikat sijaitsevat merkittyjen reittien varrella.

Tallinnan kaupungille kuuluva Aegnan saari on suosittu lähimatkailukohde. Hankkeen aikana saareen rakennettiin uusi jätteenkeräysasema entisen liian pienen aseman tilalle. Lisäksi Aegnan infotauluja uusittiin, jotta kävijät saavat monipuolisemmin tietoa saaren luonnosta, historiasta ja kestävistä toimintamalleista.

Sekä Helsingissä että Tallinnassa kaupunkilaisia rohkaistiin luonnon havainnointiin ja kansalaistieteen tekemiseen. Helsingissä kaupunkilaisia innostettiin lajintunnistukseen iNaturalist -sovelluksen avulla. Opasmateriaaleiksi luotiin muun muassa iNaturalist –opasvideo sekä iNaturalist –käyttöohje (pdf). Tallinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota roskaantumiseen ja havaintoja kirjattiin Litterati–sovellukseen.

Aegnan saari Amiraalin talo
Tallinnassa sijaitsevalla Aegnan saarella on ollut asutusta jo 1400-luvulta lähtien. Välillä saarella on toiminut merilinnoitusyksikkö, josta muistona on nykyisin matkailukäytössä oleva Amiraalin talo. Kuva Olli Rinne

Älykkäät ratkaisut osana luontoseurantaa

Vasikkasaaressa ja Aegnan saarella testattiin Helsingin kaupungin kehittämisyhtiö Forum Viriumin sekä Tukholman ympäristöinstituutin Tallinnan yksikön kanssa älykkäitä ratkaisuja niin saaren luonnon kuin kävijöiden seurantaan.

Älykkäiden ratkaisujen avulla kävijät saivat ennakkotietoa internetistä saaren sen hetkisistä sääoloista, ilmanlaadusta ja veden lämpötilasta. Live-kamerakuvan ja virtuaalikierroksen avulla kävijä pystyi tutustumaan jo ennakkoon, miltä Vasikkasaaressa näyttää.

Luontoseurantaa kokeiltiin pienoiskopterin eli dronen avulla. Dronen todettiin helpottavan ja nopeuttavan saaristossa tehtävää linnustoseurantaa. Drone- ja satelliittikuvia hyödynnettiin myös luontoreittien kulumisen arvioimiseen vertaamalla vanhoja ja uusia kuvia.

Vasikkasaaresta näkymä Helsingin keskustaan. Kuva Tuomas Lahti.
Vasikkasaari sijaitsee lyhyen venematkan päässä Helsingin kauppatorilta. Saaren länsirannalta näkyy hyvin Suomenlinna. Kuva Tuomas Lahti.

Kestävän matkailun käsikirja

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli tuottaa Helsingin ja Tallinnan saarikohteiden erityispiirteet huomioiva kestävän matkailun käsikirja. Käsikirjaan koottiin kriteeristö kaupunkialueella sijaitsevan luontomatkailukohteen kehittämistyössä huomioitavista ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista tekijöistä. Käsikirjassa esitellään lisäksi, miten näitä tavoitteita voidaan edistää älykkäillä ratkaisuilla. Käsikirja julkaistiin keväällä 2021.

Lisätietoa hankkeesta

Kaisa Pajanen, tiimipäällikkö, luonto- ja ympäristötietoisuus
Puh. +358 50 5932 137, kaisa.pajanen @ hel.fi

Tietoa projektista

 • Hankkeen nimi: URBAN ECO ISLANDS – Urban and Smart Island Tourism Destinations
 • Kesto: 1.4.2019 - 30.6.2021
 • Rahoittaja: European Regional Development Fund, Interreg Central Baltic
 • Hankeosapuolet:
  • Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut (pääkoordinaattori)
  • Tallinnan kaupungin keskushallinto (projektipartneri)
  • Forum Virium Helsinki Oy (projektipartneri)
  • Tukholman ympäristöinsituutti Tallinnan yksikkö (projektipartneri)
 • Budjetti: 1 093 704 euroa
 • EU-rahoituksen osuus: 858 225 euroa

Forum Virium

Tallinn Centre District Administration

Stockholm Environment Institute

Helsingin kaupungin merellinen strategia

Kestävän matkailun käsikirja (tulossa)


Tutustu saarikohteisiin ja niiden luonto-oppaisiin

Vasikkasaari Helsingissä

Aegnan saari Tallinnassa sekä Aegnan saaren verkkosivulogo urban eco islands

logo interreg

eu logo


      02.03.2021 10:03