Suoraan sisältöön

Luukkaan ja Salmen luontopolut

Luukin polluilla on hyvä liikkua, kuvca: Konsta Linkola

Luukkaa

Luukkaan ulkoilualue sijaitsee Espoossa Porintien molemmin puolin 23 kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Luukkaan luontopolku antaa tietoa Luukkaan alueen metsäluonnosta, sen hoidosta ja suojelusta sekä kertoo myös alueen paikallishistoriasta.

Valittavana on kaksi polkuvaihtoehtoa: pitempi 9 km pitkä ja lyhyempi 6 km:n polku. Alkumatka on molemmilla poluilla yhteinen. Matkalla kulkijaa ohjaavat käpytunnuksella varustetut luontopolkuviitat ja kullakin kohteella numeroitu kohdetaulu. Reitti kulkee ulkoilupolkuja pitkin ja on muutamia jyrkkiä mäkiä lukuun ottamatta helppokul-kuinen.

Luukkaan laaja metsäalue kuuluu Nuuksion järviylänköön. Alueen pinta-ala on noin 620 hehtaaria. Luukkaan ulkoi-lualueen luontoon vaihtelua tuovat useat pienet lammet sekä pohjois-eteläsuuntaiset suot. Metsät ovat monipuoli-sia karuista kallioista pienalaisiin lehtoihin. Luukkaan koillis- ja luoteisosissa sijaitsevat laajat luonnontilaisina säily-tettävät metsäalueet: Kaitalammen ja Luukkaan aarnialueet.

Alueen ulkoilijoita palvelee ulkoilumajana toimiva vanha Luukkaan kartano ympäristöineen. Alueella on myös useita keittokatoksia ja telttailupaikkoja. Suosittuja uimapaikkoja ovat Luukinjärvi kartanon läheisyydessä ja Kaitalampi alueen lounaisosassa. 

Lisätietoa Luukkaasta

Salmen luontopolku, kuva: Konsta Linkola

Salmi

Salmessa on kolme luontopolkua: Kartanotontun kierros lapsille, lyhyt Paavon polku ja pitkä Tapion Taival.

Kartanotontun kierros

Kartanotontun kierros on 1,5 km pitkä ja merkitty oranssilla. Se kiertää monenlaisissa luontotyypeissä, joista jokai-sella asuu oma satuolentonsa. Matkan varrella on myös touhukenttiä, uimaranta ja makkaranpaistopaikka. Polku päättyy ulkoilumajan takana sijaitsevalle leikkikentälle.

Paavon polku

Paavon polku (1,6 km) on merkitty sinisellä. Se kiertää ranta-, niitty- ja metsämaisemassa. evästelypaikka Lam-masniemessä. Paavon polku on suunnattu koululaisille, perheille ja vanhemmalle väelle. Se on kohtuullisen lyhyt ja helppo ja sopii myös hitaammin kulkeville.

Tapion taival

Tapion taival on noin 10 km pitkä ja merkitty vihreällä. Polun voi kulkea kokopitkänä tai Iso-Parikkaan kohdalta oikaisten. Tapion taival kiertää metsä-, suo- ja rantamaisemassa. Nuotio- ja uimapaikat ovat Iso-Parikkaan ja Pikku-Parikkaan rannalla. Tapion taival on tarkoitettu kaikenikäisille reippaille ja hyväkuntoisille kävelijöille, ja se on kauttaaltaan helppokulkuinen.

Lisätietoa Salmesta02.04.2020 14:36